h

Regeling voor huiseigenaren Moerdijk

29 december 2014

Regeling voor huiseigenaren Moerdijk

In de raadsvergadering van 18 december 2014 werd de moerdijkregeling behandeld. Deze regeling is voortgekomen uit de eerder dit jaar vastgestelde Havenstrategie.

Met deze regeling worden huiseigenaren in het dorp Moerdijk enorm geholpen. Zij hebben door alle omstandigheden een vaak onverkoopbaar huis. De situatie is niet ontstaan door henzelf maar door het handelen van de overheid. De regeling is bedoeld als blijfregeling. Het is de bedoeling dat met het inhalen van veel achterstallig onderhoud het dorp leefbaarder wordt en inwoners blijven in het dorp. In mijn betoog heb ik aangegeven dat deze regeling bestrijding is van symptonen, want zolang er dreigingen in de omgeving zijn zal het moeilijk zijn de leefbaarheid in stand te houden. Zowel de gevaarzetting vanuit de Industrieterrein als de plannen rondom LPM zullen het dorp geen goed doen. Dit laatste project is tevens ook het grootste financi√ęle risico. De gemeente geeft aan geen risico te lopen maar dat is niet helemaal waar. Het Havenschap draagt namelijk alle kosten. Deze kosten moeten worden gedekt uit baten van LPM. Echter zowel de grondprijs als het uitgiftevolume per jaar zijn al drastisch naar beneden bij gesteld zodat de baten niet helemaal zeker zijn. Want naast dit risico heeft de provincie ook de kosten van de Moerdijk Meer Mogelijk projecten op de rekening van het Havenschap gebracht en daarmee is de gemeente, die ook 50% belanghebbende en risicodrager is zeker niet zonder risico.

Maar voorop blijft staan dat de inwoners van het Dorp Moerdijk baat hebben bij de regeling en er voor hen rust gaat komen. Natuurlijk is het van belang dat de regeling geen, zoals de media het noemen, vertrekregeling wordt maar juist inwoners aantrekt. Als het gezond verstand gaat zegenvieren en LPM van de baan is wordt die kans alleen maar groter. De rekening moet dan wel bij de provincie worden gelegd!

Reactie toevoegen

U bent hier