h

Vlijtbewoners halen bakzeil

8 november 2014

Vlijtbewoners halen bakzeil

Tijdens de laatste raadvergadering kunnen zaken soms opeens een andere wending krijgen.  Voor aanvang waren de partijen strijdbaar die tegen het voorstel waren om de verkeersafwikkeling van het voormalige Campinaterrein via de Vlijt te laten verlopen.

Er waren nieuwe routes bedacht  en er zou een motie worden ingediend om de haalbaarheid van deze routes te onderzoeken. De wethouder pakte voor de raadvergadering de handschoen op en kwam met een dure prijsopgave van een zeer dubieuze route die tegen het dorp en dwars over huizen kwam te liggen.

Het raadsvoorstel Project 147 Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is voor het overgrote deel een goed raadsvoorstel waar we mee in zouden kunnen stemmen. Het is een raadsvoorstel waarin de leefbaarheid van de kern een impuls krijgt door verkeer en met name het vrachtverkeer in banen buiten de kern om te leiden. Eigenlijk een uitstekend plan waar de inwoners echt van profiteren doordat het vele sluipverkeer door de kern heen wordt geweerd.

Maar SP Moerdijk is en blijft tegenstander van een deel van het plan om de verkeersafwikkeling van het industrieterrein over de Vlijt te laten verlopen. We willen een toekomstbestendige oplossing. We zijn er voorstander van dat de Vlijt wordt doorgetrokken, route 3A, maar dat zou zo’n drie ton duurder uitvallen. We hebben nog aangegeven dat tijdens de presentatie van de rondweg Klundert er heel gemakkelijk werd gesproken over de paar honderduizend euro die het fietspad kostte, dat was toen geen discussiepunt. Maar een paar ton meer voor de Vlijt?

Ons werd gevraagd waar we dat geld vandaan wilden halen. Nou, toevallig hebben we nog een megalomaan project dat "Revitalisering Centrum Zevenbergen" heet. Waarbij niet alleen het water terug gebracht wordt in het centrum maar ook monumentale  panden zouden moeten worden gesloopt voor de zoveelste supermarkt met appartementen. Ons voorstel was dus om het deelproject Markt/Molenstraat/Doelstraat te heroverwegen en daar de benodigde 3 ton uit te halen. Dit werd niet door andere partijen gedeeld. Aan het einde van het debat waren sommige partijen finaal gedraaid van standpunt en bij het stemmen was alleen de SP fractie nog tegen het voorstel, met name tegen het Vlijtgedeelte. Hiermee was het voorstel aangenomen en dropen de Vlijtbewoners zeer teleurgesteld af.

Met een nieuwe Vlijt wordt het wel verkeersveiliger maar wij adviseren de bewoners toch te blijven strijden maar nu voor een maximum snelheid van 30 km per uur want dat kan een hoop verkeerslawaai en luchtverontreiniging schelen ten opzichte van de 50 km per uur dat het college voor ogen heeft.

 

Reactie toevoegen

U bent hier