h

Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, maar niet voor bewoners de Vlijt

10 oktober 2014

Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, maar niet voor bewoners de Vlijt

Een belangrijk voorstel voor de inwoners van deze plaats. Het doel van dit raadsvoorstel is de leefbaarheid van het dorp te verbeteren door het (vracht)verkeer zoveel mogelijk buiten de kern om te leiden. Voor het grootste gedeelte een uitstekend plan waar de inwoners echt van profiteren doordat het vele sluipverkeer door de kern heen wordt geweerd.

Echter voor een groep wijkbewoners bestaat nog een groot probleem. De bewoners van de Vlijt. Zij hebben al jaren overlast van het vrachtwagens die naar het transportbedrijf rijden op het voormalige Campinaterrein. Dit is het gevolg van het nalaten van de gemeente dit bedrijf daar weg te halen en elders onder te brengen.

Bij het presenteren van de plannen was er geen goede communicatie geweest met Pro-Rail. Over een spoorwegovergang (ipv duurder ondertunnelen) was wel te praten, na navraag door de bewoners. Maar dat is erg vervelend natuurlijk als je al een voorkeur hebt en je het liefst wilt horen dat een andere variant duurder is of niet kan.

SP Moerdijk zou kiezen voor variant 3A (omlegging de Vlijt). Hiermee wordt voorkomen dat de bewoners van de Vlijt verkeersoverlast zullen blijven ervaren. Het is heel belangrijk dat de gemeente de bewoners bij het onderzoek en de varianten zullen blijven betrekken. Het ziet er echter naar uit dat het college blijft volharden in een specifieke oplossing die alleen maar wordt toegelicht. Van echte beginspraak is ook in dit dossier niet echt sprake geweest. Leg de raad een voorstel voor die zowel door bewoners als college wordt onderschreven.

Reactie toevoegen

U bent hier