h

SP wijst Havenstrategie af maar is voor de Moerdijkregeling

7 juli 2014

SP wijst Havenstrategie af maar is voor de Moerdijkregeling

Vanavond heeft in de gemeenteraad Moerdijk het debat plaatsgevonden over de Havenstrategie Moerdijk 2030. De SP fractie heeft tegen deze Havenvisie gestemt maar is voor de Moerdijkregeling.

De Havenstrategie 2030 staat vol over het Logistiek Park Moerdijk, een project waar wij ons al jaren tegen verzetten. Van dit prestige project van met name de Provincie wordt de rekening neergelegd bij het Havenschap als ontwikkelentiteit. Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin de bestuurders gevraagd werd te komen met een gedegen risico analyse. Die risico analyse is er, moest de burgemeester toegeven, nog niet omdat de provincie uitleg wil geven (lees goed praten) aan de second opinion die van verschillende prognoses rondom het LPM geen spaan heel laat.

Naast de ontwikkeling van het Logistiek Park wordt ook de rekening van de Moerdijkregeling bij het Havenschap neergelegd. Men stapelt daar dus risico's en laten we dan nog maar niet spreken over de derivaten die het Havenschap heeft.

Wij zien de moerdijkregeling los van de Havenstrategie, de bestuurders spreken natuurlijk anders om zo de rug van de raad maar ook van bewoners tegen de muur te krijgen. Want ja wie kan er nu tegen de moerdijkregeling zijn en als je dat dan bent moet je ook wel voor de Havenvisie stemmen. Maar wij willen ons niet laten chanteren.

Echter het kwaad rondom het imago van het dorp Moerdijk is geschied en daarmee maakt het dus niet uit of deze Havenstrategie er wel of niet komt. De schade voor de bewoners is geleden en dient gecompenseerd te worden. En dat maakt het document kwalitatief niet beter.

Ook werd pijnlijk duidelijk dat enkele partijen die 5 jaar geleden werden gelokt door een interne baan nu moesten toegeven het LPM zonder een hoogwaardige interne baan niet meer te zien zitten. Het had een stuk beter geweest in 2009 het LPM af te schieten.

Wat is ons alternatief dan, welke visie hebben wij voor ogen? Wij zien meer in een beter gebruik van het huidige terrein. De van Shell gekochte gronden kunnen ingezet worden voor Logistiek als daar behoefte aan zou zijn. Een motie van de Partij van de Dieren in de Statenvergadering haalde het echter helaas niet. In de bijeenkomst in de Stephanuskerk in Moerdijk werd onlangs door de gedupteerde beweerd dat de Shell dat niet toestaat en voorwaarden stelt aan het gebruik van deze gronden.  Hetgeen echter door Shell zelf wordt ontkent in een gesprek met Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Wie heeft er nu gelijk?

Reactie toevoegen

U bent hier