h

Pannaveldje Oude Veiling

12 juni 2013

Pannaveldje Oude Veiling

Trapveldje
Door de gemeente is op een totaal ongeschikte plaats, namelijk pal naast een aantal woningen in Fijnaart, een trapveldje aangelegd. Volgens de hiervoor verantwoor-
delijke wethouder Koevoets (VVD) was dat verkeerd ingeschat. Nog deze week zal het worden verwijderd en opgeslagen, iets wat ook geld gaat kosten. Terwijl de aanleg al meer dan € 15.000,- heeft gekost

De directe omgeving is er tegen omdat het gewoon een trapveld is in plaats van een pannaveldje. Daar zijn bv. de doelen niet hoger dan 60 cm. terwijl die bij De Oude Veiling ongeveer 2 meter hoog zijn. Dat trok veel oudere jeugd aan en die waren tot laat in de avond daar aan de gang waarbij erg veel ballen tegen woningen, bergingen en/of in de tuinen van omwonenden terecht kwamen.Om over de overlast door rondslingerende fietsen en verpakkingsmateriaal nog maar niet te spreken.

De grootste fout - en volledig in strijd met de gemeente-lijke verordening Beginspraak - is dat er geen overleg is geweest met de omliggende bewoners en/of met de Doprsraad Fijnaart. Daarbij komt nog dat de Dorpsraad vorig jaar op alle mogelijke manieren werd tegengewerkt door die eerder genoemde wethouder en zijn ambte-naren bij de aanleg van een pannaveldje aan de Wieler-straat, Zij moesten daar € 4000,- zelf aan bijdragen en ook kreeg het veldje afwijkende maten op last van de gemeente. De Dorpsraad heeft daar sponsors voor gevonden maar ook dat werd niet in dank afgenomen door B&W.

SP Moerdijk raadt B&W dringend om overal en altijd ruim tevoren in overleg te gaan met de Dorpsraad van de kern waar men iets dergelijks uit wil gaan voeren. Die heeft zeker en vast ideeën over het verplaatsen van dit veld. In de krant lezen wij daar nog niets over.Wel dat er pas in augustus gepraat gaat worden met "de bewoners" van het gebied waar men het denkt aan te gaan leggen.

het gemeentebestuur gaat op 28 juni - na het houden van een barbecue - op non-actief tot half augustus. Maar dat kan toch niet de reden zijn om pas daarna te gaan praten. De Dorpsraad kan dat nu al en wacht met spanning de uitnodiging tot een spoedig overleg met B&W af. Wij zouden het veld verplaatsen naar Oost-Fijnaart daar liggen enkele mooie stukken grond gereed. Zoals naast het "bos" achter de Kastanjestraat en de Koperwiekstraat of naast de bedrijfjes aan de Bellefleur.(Het Witte Dorp) Dan hebben de mensen geen last van ballen tegen hun muren of in de tuinen en Oost-Fijnaart is nu niet direct goed bedeeld met speelveldjes. Ook kan dat bijdragen aan het stoppen met voetballen tussen de woningen aan de Pieter de Hoogstraat waar het vorig jaar escaleerde in een wel erg onprettig gebeuren.

Hopelijk is dit de allerlaatste keer dat college van B&W of een lid ervan geen respect heeft voor door de Gemeente-raad vastgestelde verordeningen. Want anders kunnen zij niet echt van de inwoners verlangen om dat wel te doen.


www.BN/DeStem op 12 juni 2013

Pannaveld al weggehaald bij Oude Veiling

'Niet lullen, maar poetsen', moeten ze bij de gemeente Moerdijk gedacht hebben nadat dinsdag werd besloten het omstreden pannaveld aan de Oude Veiling op te ruimen. Rond 12.00 uur vanochtend was van het pannaveld nog amper een spoor te bekennen, het kunstgras en de twee grote gele doelen daargelaten. Met het weghalen van het voetbalveldje is de discussie erover echter nog niet opgelost. Eén van de omwonenden vindt het 'dieptriest' voor de jeugd en wil in samenwerking met het jongerenwerk met de kinderen in gesprek. Ook de politiek houdt zich met de gang van zaken rondom het pannaveld bezig.

U bent hier