h

Stinkende stallen

29 mei 2013

Stinkende stallen

Kippenstal
Het is niet voor niets dat SP milieugedeputeerde Johan van den Hout een maand geleden een brief heeft gestuurd aan alle Noord-Brabantse gemeenten met het dringende verzoek om beter op de stankoverlast van agrarische bedrijven te gaan letten, en vooral streng te handhaven. Opvallend is dat deze officiële brief niet is gepubliceerd door B&W, terwijl dat bij elk wissewasje over andere zaken wel wordt gedaan.

Misschien denkt het college wel dat het allemaal nogal meevalt maar in Standdaarbuiten denkt men daar wel anders over. De bewoners in die kern kunnen regelmatig meegenieten van de stank die deze stallen veroorzaken. Noordelijk van de keren en vlakbij woningen staat een plofkippenfarm die uit wil breiden. Terwijl het nu al verschrikkelijk stinkt. De boer schrijft in zijn aanvraag dat er te weinig grond bij de“boerderij” ligt om van te kunnen leven. Niet zo vreemd als je naar de voorgeschiedenis kijkt. Daar komt nog bij dat de bestaande kippenhokken ongeveer 200 meter verwijderd zijn van woningen in de Vlinderbuurt (zie foto).

Gelukkig heeft B&W inmiddels besloten dat die plofkippenboer geen vergunning krijgt om uit te breiden. En dat daar in de toekomst ook weinig van zal komen. Het gaat erop lijken dat de plaatselijke politici zich toch gaan realiseren wat deze zaken betekenen voor de bewoners. Bij Noord- of Noordwestenwind “geniet “heel Standdaar-buiten nu al van stank die deze stal verspreidt. Er zijn nog wel meer kippen en varkensstallen die regelmatig de omgeving laten meegenieten van hun aroma. Zoals naast de Aldi in Fijnaart en aan de Boerendijk en wellicht nog op andere plaatsen. Ook in het buitengebied waar die staan, mag geen stankoverlast worden veroorzaakt.

aSP Moerdijk blijft op dit soort zaken letten en zal die zeker aan de kaak stellen indien nodig. En na gedaan onderzoek ondersteunen wij; als zij daar prijs op stellen; de bewoners die door zulke praktijken worden overvallen en hun woongenot verpest zien worden door maffia-achtige praktijken, zoals in Standdaarbuiten, waar wij ook geadviseerd hebben bij het opstellen en indienen van bezwaren.


 

Luchtwassers Brabant deugen nog lang niet

Binnenlands Bestuur 26 april 2013

Bij veehouderijen in Brabant is nog steeds veel mis met de luchtwassers of ammoniakuitstoot. De provincie heeft dat donderdag bekendgemaakt over het resultaat van controles in 2011 en 2012. Veehouderijen moeten luchtwassers gebruiken om de lucht uit de veestallen te zuiveren van ammoniak.

Zware overtredingen
Van 1100 Brabantse bedrijven die er een moeten hebben, werden er 652 gecontroleerd. Bij 361 veehouderijen (58 procent) werden overtredingen geconstateerd. Bij 98 bedrijven (16 procent) ging het om een zware overtreding, zoals luchtwassers die niet waren geplaatst, niet werken of onvoldoende capaciteit hebben.

Oneerlijke concurrentie
Eerdere controles en steekproeven lieten een vergelijkbaar beeld zien. SP-gedeputeerde Johan van den Hout noemde de uitkomst donderdag ernstig. ,,Het is slecht voor het milieu en betreurenswaardig omdat ook de eerlijke concurrentie tussen bedrijven in het geding is'', schrijft hij in een brief aan alle Brabantse gemeenten. Hij doet een dringende oproep aan gemeenten om niet-gecontroleerde veehouderijen alsnog te controleren.

Bedreiging natuur
Uitstoot van ammoniak door de intensieve veehouderij is een grote bedreiging voor de natuur. De stikstof uit de ammoniak bevoordeelt snel groeiende veel voorkomende plantensoorten ten koste van zeldzame langzamer groeiende soorten. Bovendien zorgt de uitstoot voor stank en gezondheidsrisico’s.

U bent hier