h

Integriteit

10 mei 2013

Integriteit

Integer werd er vroeger niet echt bestuurd in diverse voormalige gemeenten die samengevoegd zijn tot Moerdijk. Als er gebouwd moest worden dan werd dat erg vaak gedaan op gronden die in handen waren van mensen met directe of indirecte lijnen met plaatselijke wethouders.

Zo is de wijk Kloosterblokje buiten de vesting in Willemstad “toevallig”gebouwd op grond die een plaatselijke makelaar had gekocht van kleine boertjes. Die makelaar had een zeer directe lijn met de VVD wethouder. In Fijnaart was het zo mogelijk nog gekker. Daar kocht een CDA wethouder grond op dezelfde manier en sluisde die door naar een projectontwikkelaar. Die wethouder, wiens zwager nota bene in de regering zat, werd hardhandig teruggefloten door de toenmalige burgemeester Ria de Sutter. (ook CDA!)

En zo zijn er nog wel meer grondeigenaren te noemen die op een dergelijke manier geld hebben verdiend door hun voorkennis. Maar er is altijd baas boven baas. In de voormalige gemeente Standdaarbuiten verkocht een plaatselijk CDA raadslid ongeveer alle grond die bij zijn boerderij behoorde aan de gemeente. Op de resterende landbouwgrond bleef alleen de boerderij met plofkippenstallen staan. erg dicht bij de woningen die op de voormalige grond van hem zijn gebouwd..


 

GOLF VAN INTEGRITEITSKWESTIES IN BESTUURLIJK NEDERLAND

Binnenlands Bestuur 26 okt 2012 & 24 juni 2013

Binnen korte tijd kwamen diverse gemeentelijke en provinciale bestuurders in het nieuws wegens integri-teitsproblemen. Hoewel bij sommige bestuurders de onderzoeken al langer liepen, komen nu steeds meer details over de affaires naar buiten. Hieronder de meest recente gebeurtenissen.

Noord-Holland                                                        Voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt beschuldigd van onder meer belangenverstrengeling. Volgens justitie heeft Hooijmaijers zich in de periode 2005-2009 flink laten betalen door projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Ook zou hij in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen van Fortis Nederland hebben ontvangen.

Roermond                                                                                             Wethouder Jos van Rey (VVD) wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie naar kandida- ten in de benoemingsprocedure voor een nieuwe burge-meester van Roermond. Van Rey zou die informatie hebben doorgegeven aan burgemeester Ricardo Offermans van Meerssen die graag eerste burger van Roermond wilde worden. Van Rey trad door de verden- king af als wethouder en Eerste Kamerlid.

Burgemeester en VVD-voorzitter Limburg Ricardo Offermans wordt door de Rijksrecherche als medeverdachte aangemerkt in het onderzoek naar corruptie en lekken van informatie door Van Rey. Als gevolg daarvan trok hij zijn kandidatuur in en trad hij af als burgemeester van Meerssen. Hoewel hij graag had willen blijven, hadden de wethouders en raadsleden geen vertrouwen meer in hem. Later trok hij zich ook terug als voorzitter van de VVD Limburg.

Lansingerwaard                                                                                  In deze gemeente is het wethouder Jan den Uil (ChristenUnie) die in opspraak raakte. Hij zou zijn zakelijke belangen te veel hebben vermengd met die van het wethouderschap. Dat blijkt uit een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. (BING). Als bestuurder was hij verantwoordelijk voor onder meer bouwprojecten en tegelijkertijd was hij directeur- aandeelhouder van een architectenbureau.

Lingewaard                                                        Donderdag werd duidelijk dat burgemeester Harry de Vries zijn functie. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan "foutieve declaraties en onzorgvuldig declareren van reiskosten, waarop ik geen recht bleek te hebben''. De Vries meldde zich ziek. Ook zijn wethouders Barth van Eeten en Kees Telder zouden kosten hebben gedeclareerd waarvan de onderbouwing ontbrak. Of de wethouders ook vertrekken, is nog niet duidelijk.

Boxmeer                      

Jos de Graaf is op 23 juni 2013 opgestapt als wethouder omdat hij een gift tijdens onderhandelingen over het Catharinaklooster niet heeft gemeld. Hij was wethouder van Ruimtelijek Ordening en Econimsche zaken en verklaarde " Tijdens een onderhandeling is mij een gift aangeboden, ik heb deze niet geaccepteerd en er is niets onoirbaars gebeurd. Ik heb echterverzuimd dit voorval te melden aan de burgemeester en het college. Met het niet melden van het voorval benik onvoldoende zorgvuldig geweest ".

Chantage
Volgens lokale media was de gift een enveloppe met een onbekende hoeveelheid geld, aangeboden door een zakelijke betrokkene. Het zaak zou nu aan het licht zijn gekomen omdat, hoewel de wethouder de enveloppe een aantal dagen later teruggaf, hij toch werd gechanteerd. Aangenomen wordt dat de chanteur de aanbieder van de enveloppe was. Burgemeester Karel van Soest en wethouders Willy Hendriks en Erik Ronnes laten weten de beslissing van De Graaf te respecteren.

 

U bent hier