h

VROEG OF LAAT: Boa's in burger

4 april 2013

VROEG OF LAAT: Boa's in burger

Hondenpoep

Diverse malen hebben wij zowel in raadscommissies en bij raadsdebatten naar voren gebracht dat de BOA's niet in uniform moeten controleren op hondenpoep, Nu,lijkt het erop dat er toch naar ons is geluisterd.

De afgelopen weken hebben er BOA's in burger rondgelopen in Zevenbergen Fijnaart en Klundert om hondenbaasjes op heterdaad te betrappen als de poep van hun hond niet wordt opgeruimd. En dat is succesvol geweest want 20 mensen hebben een bon gekregen; voor het los laten lopen van hun hond en/of niet opruimen van de hondenpoep. Eentje kreeg ook een bon omdat hij geen legitimatiebewijs bij zich had en drie anderen hadden geen hondenbelasting betaald. Bij deze controles wordt door de BOA’s niet meer gewaarschuwd. De boetes zijn niet mis: los laten lopen van een hond kost € 97,- en niet opruimen van hondenpoep € 137,-

VROEG OF LAAT gelijk krijgen is wel leuk; maar het zou veel beter zijn als de gemeentelijke hotemetoten beter naar de mens in de straat zouden luisteren, zoals SP Moerdijk altijd doet..


Persbericht Gemeente Moerdijk 4 april 2013

Boa's in burger controleren hondenbezitters

Persbericht gemeente Moerdijk 4 april 2013
Het is niet alleen in de gemeente Moerdijk een probleem, maar een landelijk probleem. In vrijwel alle gemeenten staat overlast van honden in de top tien van de klachten van inwoners. Met name de hondenpoepklachten staan hoog genoteerd. De gemeentelijke BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) wikkelen deze klachten af.

Dat valt niet altijd mee, omdat de hondenbaasjes op heterdaad betrapt moeten worden dat ze de poep van hun hond niet opruimen. Daarom heeft de gemeente een andere aanpak en zijn de BOA’s de afgelopen weken in burger, zonder uniform, op pad gegaan om controles uit te voeren bij hondenbezitters of zij zich onder andere houden aan de aanlijn –en opruimplicht.
Preventief werkte het wel om als BOA zichtbaar in uniform aanwezig te zijn. Maar echt helpen deed het niet voor wat betreft de hondenpoepoverlast, omdat er een groot aantal klachten van inwoners bij de gemeente binnen bleef komen. De BOA’s zijn daarom de afgelopen weken in burger op pad gegaan om controles uit te voeren.

Succesvolle werkwijze
De BOA’s zijn op controle geweest in de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Klundert. Het resultaat van deze controles is succesvol geweest. 20 hondenbaasjes hebben een bon gekregen, zowel voor het los laten lopen van hun hond als het niet opruimen van de hondenpoep. Een enkeling kreeg ook nog een bon voor het zich niet kunnen legitimeren. Bij de controle van deze baasjes bleek ook dat drie van hen geen hondenbelasting betaalden.

Aanpak krijgt vervolg
Gezien het resultaat van deze aanpak is te concluderen dat de klachten van de inwoners terecht zijn. Deze aanpak krijgt daarom een vervolg. Dus niet alleen de hondenbaasjes in de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Klundert kunnen controles verwachten, ook de andere kernen gaan op dezelfde wijze gecontroleerd worden. Er wordt bij deze controles door de BOA’s niet meer gewaarschuwd. De boetes voor overtredingen zijn voor los laten lopen van de hond 97,00 euro en het niet opruimen van de hondenpoep kost 137,00 euro. Laten we gezamenlijk meewerken aan een mooier en schoner gemeente Moerdijk. .

U bent hier