h

Unieke SP actie

8 april 2013

Unieke SP actie

De SP dient als oppositiepartij een plan van het kabinet zelf in als initiatiefwetsvoorstel in de hoop dat de Raad van State er gehakt van maakt.Het SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil het doen met de regeling die het kabinet heeft gemaakt om het AOW-gat te overbruggen. Het draait om de periode die 'vutters' zonder inkomen zitten door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. De vut, het prepensioen en uitkering van verzekeraar stoppen op de 65ste verjaardag, terwijl de AOW dit jaar een maand later start en de komende jaren geleidelijk doorstijgt naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.


SP dient kabinetsplan in als eigen initiatief om te laten kraken door RvS

Door: Gijs Herderscheê in De Volkskrant van 8 april 2013

Een opmerkelijke en unieke politieke actie van de SP: de oppositiepartij dient een plan van het kabinet zelf in als initiatiefwetsvoorstel in de hoop dat de Raad van State er gehakt van maakt.

Het SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil het doen met de regeling die het kabinet heeft gemaakt om het AOW-gat te overbruggen. Het draait om de periode die 'vutters' zonder inkomen zitten door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. De vut, het prepensioen en uitkering van verzekeraar stoppen op de 65ste verjaardag, terwijl de AOW dit jaar een maand later start en de komende jaren geleidelijk doorstijgt naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stelt een overbruggingsregeling voor. Daarmee kunnen mensen die het laatste half jaar vóór pensionering maximaal 150 procent van het minimumloon verdienen een uitkering krijgen. Deze regeling kan zij met instemming van de Tweede Kamer afkondigen als 'ministeriële regeling'. Dan komt er geen juridische toets door de Raad van State.
Ulenbelt vindt de regeling echter volstrekt onvoldoende. Het AOW-gat kan vutters volgens de partij duizenden euro's inkomen schelen en Klijnsma biedt in zijn ogen onvoldoende compensatie.

Behulpzaam
Eerder drong hij er daarom al bij Klijnsma op aan de regeling voor juridische toetsing voor te leggen aan de Raad van State, maar daar willen Klijnsma noch de overige Kamerfracties aan. 'Vandaar dat ik nu heb besloten de regeling als initiatiefwetsvoorstel in te dienen. Daarover moet de Raad van State dan een oordeel vellen.'
Ulenbelt verwacht een afwijzend oordeel van de Raad van State. 'Dat is dan weer behulpzaam bij het proces dat de vakbeweging FNV tegen deze regeling voert. Met het oordeel van de Raad van State in de hand kan de rechter veel sneller uitspraak doen.'

Ulenbelt wijst ook op de voorschotregeling die eerder werd voorgesteld om het AOW-gat te dichten. Volgens die regeling zouden vutters hun AOW eerder kunnen opnemen in ruil voor een tijdelijk lagere uitkering. Deze regeling maakte deel uit van de wet waarmee minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken in 2012 de eerste AOW-leeftijdverhoging regelde. De Raad van State maakte in de woorden van Ulenbelt 'gehakt' van de regeling. Klijnsma heeft de voorschotregeling geschrapt en vervangen door de overbruggingsregeling voor de laagste inkomens.

U bent hier