h

Centrumplan Zevenbergen

13 oktober 2012

Centrumplan Zevenbergen

STANDPUNT SP MOERDIJK

Door niet te zeggen dat het water door een duiker in het centrum moet komen en door zeer suggestieve plaatjes met een bootje in de haven, en ernaast een soort wandelpromenade, zijn veel mensen op het verkeerde been gezet. Het water komt binnen door een duiker en gaat er aan de andere kant ook weer uit via een duiker.

Het is een leugen dat er volop overleg is geweest met de betrokkenen. In de nota Beginspraak staat dat er vanaf het eerste begin van een plan open en eerlijk overleg moet zijn met alle mensen die het aangaat. Dat is er echt niet geweest, en het is niet de eerste keer dat het college van B&W daar lak aan heeft.

In 2008 hebben de meeste partijen; waaronder de VVD; duidelijk gezegd dat het de gemeente geen geld mocht gaan kosten. Dat heeft CDA wethouder Ada Grootenboer slim opgelost door “het water” te laten betalen door andere belanghebbenden. Maar tussen geen geld en 6 tot 7,5 miljoen euro zit toch een aardig verschil. En dat geld komt allemaal uit door ons betaalde belastingen of heffingen. Daar komt bij dat dit plan 35 miljoen euro gaat kosten terwijl het aanleggen van een kanaal aan de oostkant van Zevenbergen 24 miljoen kost. Zelfs met een BTW vrijstelling blijft het nog 5 miljoen duurder dan buitenom. En als het buitenom kan hoeft Zevenbergen niet jarenlang op zijn kop te staan.

Wij hebben gezegd dat het voor deze wethouder een klein kunstje moet zijn om hierover op zeer korte termijn een gesprek te hebben met haar partijgenoot Jan Kees de Jager, minister van financiën. En ook dat het gewoon fout is om de meerkosten voor rekening van de gemeente Moerdijk te laten komen.
Over bovenstaande zaken heeft de wethouder gezegd dat die pas na het ondertekenen van de overeenkomst tussen alle partijen aan de orde komen. De inhoud daarvan is nog onbekend, maar er wordt wel getekend door B & W in december 2012.

Er hoeft van ons geen 4 miljoen kostende 2e laag in de te bouwen parkeergarage te komen. Dat kan door in het hele centrum betaald parkeren in te voeren en vrij parkeren toe te staan op het terrein van de suikerfabriek en op het ongebruikte ”evenemententerrein”
Hier heeft de wethouder helemaal niet op gereageerd.

Er gaat weer 6 miljoen naar Zevenbergen, ook Caldic kostte 6 miljoen, vooral in het belang van Zevenbergen. En bij het toewijzen van woningen sleept die kern er wel erg veel binnen. Dat zou niet zo erg zijn als er echt werd gebouwd, maar bijna alle Zevenbergse bouwplannen liggen nog op de plank. Dat zijn ongeveer 700 woningen die niet in andere kernen gebouwd kunnen worden. Het dringt nog steeds niet door bij de gemeentelijke hotemetoten dat Moerdijk meer is dan alleen Zevenbergen.

Die 6 tot 7,5 miljoen voor dat ene plan betekent dat er veel minder geld; en in een aantal gevallen zelfs helemaal niets meer; beschikbaar zal zijn voor andere kernen. Zoals Standdaarbuiten en Fijnaart die al meer dan 10 jaar op uitvoering van hun centrumplannen wachten. Die ook heel wat minder kosten dan dit megalomane plan van deze wethouder.

Zij beweerde dat er geld was gereserveerd voor die kernen in de algemene reserve. Dat kan helemaal niet want reserveren doe je via de bestemmingsreserves. Door geld voor Zevenbergen uit een ander potje te halen zakt Moerdijk nu niet door de bodem van de algemene reserves. Maar dat zou later wel kunnen gebeuren en dan is er mogelijk niet genoeg geld meer aanwezig voor die andere kernen.

De SP fractie kan alleen instemmen als bovengenoemde zaken worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die tevoren aan de raad ter goedkeuring moet worden aangeboden. Het is toch te gek om los te lopen om blind te tekenen, maar daarmee schijnen VVD, CDA, PvdA en BBM geen enkele moeite te hebben.

Ook vinden wij het zeer onverantwoordelijk om in deze barre tijden; waarin iedereen wordt gepakt behalve de grootverdieners; zoveel geld uit te geven aan een project dat slechts aan een klein deel van de bevolking ten goede komt. Maar ook omdat er geen enkele mogelijkheid is gegeven aan de Moerdijkse bevolking om zich uit te spreken over dit plan. Wij hebben voorgesteld om Ja of Nee in te laten vullen op een huis aan huis te verspreiden antwoordkaart met de vraag of dit plan door moet gaan. Dat moet een fluitje van een cent zijn voor deze gemeente met genoeg deskundige ambtenaren en een grote reproductieafdeling.

Hierop kwam geen enkele reactie van de wethouder.

De SP heeft het centrumplan voorgelegd aan de ledenbijeenkomst op 9 oktober waarbij 20% van de leden aanwezig was. Er waren geen voorstanders te vinden voor de plannen zoals die aan de raad zijn aangeboden omdat:

  • de financiële risico’s veel te groot zijn;
  • er geen inspraak is gegeven aan de inwoners van de gemeente volgens de door de raad vastgestelde inspraakverordening;
  • de raad geen oordeel kan geven over de overeenkomst die in december wordt getekend omdat zij daar tevoren geen inzage in krijgt;
  • het onverantwoordelijk is om in deze tijden van bezuinigen zoveel geld te steken in een financieel niet onderbouwd plan.
  • SP Moerdijk is niet tegen een verbetering van het Zevenbergse centrum maar zal tegen het plan stemmen zoals het nu aan de raad is voorgelegd. Teveel belangrijke vragen zijn onbeantwoord gebleven. PVDA, CDA, VVD en BBM hebben in de commissie hemelhoog juichend ingestemd met deze geldsmijterij. Bij de overige partijen zijn nog behoorlijke twijfels over dit plan.

U bent hier