h

SP: Stelende BOA ?

28 augustus 2012

SP: Stelende BOA ?

2010

Gisteravond bleek dat een groot aantal van de door ons afgelopen donderdag opgehangen lantaarnpaalborden waren verdwenen. Deze borden zijn volledig volgens de in de gemeente Moerdijk geldende beleidsregels opgehangen. Wij hebben besloten om aangifte van diefstal te doen bij de politie.

Vanmorgen vroeg hebben wij gebeld met de buitendienst die ons wist te vertellen dat er iemand uit Standdaarbuiten geklaagd had over het ophangen van die borden. Dat is door zijn leidinggevende opgenomen met Peter Soeters, opper-BOA en marktmeester bij de gemeente. Die gaf direct opdracht om de borden te verwijderen. Waarom wist vanmorgen niemand. In de loop van de dag heeft deze BOA naar onze secretaris een mail verstuurd die begon met een vreemd stukje Nederlands. Dat is erg vreemd want het SP Moerdijk adres is al 10 jaar lang het adres van onze voorzitter en staat ook zo in de Gemeentegids .....

In de op 06-09/2011 vastgestelde beleidsregels aankondigingsborden Gemeente Moerdijk staat ( artikel 6 en 9 ) dat politieke partijen toestemming hebben tijdens verkiezingscampagnes aankondigingsborden te plaatsen. Tijdens de behandeling van die regels in de gemeenteraad heeft het college nadrukkelijk verklaard dat er voor politieke partijen niets zou veranderen. Kennelijk weet de betreffende BOA nog steeds niet het verschil tussen mijn en dijn en dat is een ernstige zaak. Die borden zijn eigendom van SP Moerdijk en hij heeft daar met zijn vingers maar netjes af te blijven en de wettelijke regels te volgen als er een overtreding zou zijn geconstateerd. Dat is niet zo.
Action
En wat voert hij aan als reden? Die borden waren op extreme hoogte bevestigd waardoor bestuurders omhoog moeten kijken om de tekst te lezen en daardoor zeer gevaarlijk voor het verkeer en de passanten. Iets wat u zelf kunt lezen in zijn brief die hieronder staat.

Ook staat er in de beleidsregels dat - als er een overtreding is geconstateerd en de "dader" bekend is - deze van of namens de gemeente een brief krijgt waarin hem wordt gesommeerd binnen een door de burgemeester te bepalen tijd die zaken te verwijderen. En ook daaraan heeft hij niet voldaan, maar wel jat hij onze borden en overtreedt daarbij diverse door zijn werkgever ingestelde regels. Wij vragen ons af of een dergelijke handhaver nog wel te handhaven is en zijn ook zeer benieuwd naar de reactie van B&W op deze kwalijke zaak.

Keizersweerd

Als Peter Soeters alle borden die hoger hangen dan onze lantaarnpaalborden gaat verwijderen heeft hij nog heel wat te doen want het zijn er vele honderden en misschien wel meer dan duizend. Om te beginnen alle Veilig Verkeer borden en heel veel straatnaamborden op palen, bijna alle verkeersborden, alle reclame boven 2.20 enz. enz.
Veilig verkeer

En wat dacht u van alle ANWB borden en de verkeerslichten? Volgens zijn opvattingen zijn die ook erg gevaarlijk voor verkeersdeelnemers, of is dat misschien alleen van toepassing op SP borden?. Het is gewoon te gek om los te lopen.

Deze avond wordt er een mail verstuurd door onze voorzitter naar de burgemeester met het verzoek om voor woensdag 18.00 uur alle borden terug te laten plaatsen. Als wij er dan geen bevestiging van hebben gekregen wordt er donderdagmorgen om 09.00 uur aangifte gedaan van diefstal door de gemeente Moerdijk in het algemeen en door de heer Soeters in het bijzonder op het politiebureau in Oudenbosch.

U bent hier