h

Zondagsopenstelling winkels

29 juli 2012

Zondagsopenstelling winkels

Justitia
Het college van B&W heeft tijdens de raadsvergadering op 28 juni hun voorstel tot ruimere openstelling op zondag teruggetrokken. Een raadsmeerderheid was er echt niet voor te vinden. Toen hebben de duurbetaalde dames en heren maar besloten € 15.000,- uit te geven aan een extern bureau om het voorstel beter te onderbouwen.

Steeds meer verordeningen met een ruimere openstelling op zondag zijn al door rechtbanken vernietigd omdat afgeweken werd van de wetgeving. Onlangs werd zo'n besluit van de gemeente Westland - dat bij Koninklijk Besluit van 25 maart 2011 al eerder was vernietigd - aan de Raad van State voorgelegd. De Raad van State heeft bij een arrest van 25 juli 2012 na een beroep van de gemeenteraad van Westland (ruim 100.000 inwoners) het KB intakt gelaten. De gemeente kon niet aantonen dat het autonome toeristische aantrekkingskracht heeft. In de overweging is duidelijk te lezen dat een ambitie hiertoe niet voldoende is. Nu is dat precies waarop het college van Moerdijk zich op beroept. Dus kan men beter direct hiermee stoppen en er geen energie en zeker geen duizenden Euro's in stoppen. Wij zullen dat zeker gaan vragen aan B&W, die 15.000 euro kan veel beter worden uitgegeven aan zaken waar de Moerdijkers echt iets aan hebben.

In ons verkiezingsprogramma “Nieuw Vertrouwen” staat dat de SP blijft opkomen voor de kleine ondernemer en werknemer in deze en andere kwesties. U kunt er op rekenen dat SP Moerdijk dat zal doen!

U bent hier