h

Gemeenten moeten zich aan de wet houden bij huishoudelijke verzorging

7 juli 2012

Gemeenten moeten zich aan de wet houden bij huishoudelijke verzorging

Renske SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat het toezicht op hoe gemeenten de wet maatschappelijke ondersteuning uitvoeren, snel moet verbeteren. Leijten: ‘In de wet staat duidelijk wat de gemeenten moeten doen. Een van hun taken is dat ze huishoudelijke verzorging voor hun inwoners moeten organiseren.'

Staatssecretaris Veldhuijzen gaf op 6 juli toe dat er gemeenten zijn die zich niet houden aan de wet. Bij gemeenten die een grens stellen aan het inkomen om in aanmerking te komen voor huishoudelijke verzorging, heeft zij aan de bel getrokken. Leijten: ‘Terecht, maar dat moet ze ook doen bij gemeenten die huishoudelijke verzorging door schoonmaakbedrijven willen laten uitvoeren. Of bij gemeenten die te weinig per uur betalen waardoor de inzet van huishoudelijk verzorgenden niet goed geregeld is.'

Op verzoek van Leijten stuurt Veldhuijzen een overzicht van alle juridische procedures die mensen tegen gemeenten hebben aangespannen om hun recht op zorg of andere WMO-taken af te dwingen. Leijten: ‘Dat overzicht gaat er komen en dan kunnen we direct zien welke juridische grenzen gemeenten hebben. Velen rekken hun plicht om mensen met een beperking te helpen erg op, dat leidt tot schrijnende situaties. Het was beter geweest dit wettelijk goed te regelen, maar jurisprudentie kan ook verder helpen.’

In het debat heeft de staatssecretaris aangegeven dat zij de aangenomen thuiszorgwetten van de SP loyaal zal uitvoeren. Gemeenten zullen worden geïnformeerd over het basistarief en over de aanbestedingsregels.

U bent hier