h

DROOG BROOD EN GEEN SPELEN

6 april 2012

DROOG BROOD EN GEEN SPELEN

Door Chris Verschuuren

Geef het volk brood en spelen is een bekende kreet uit het Romeinse tijdperk. B&W van Moerdijk hebben daar een variatie op gevonden die hun persoonlijk beter uitkomt. Zij hebben besloten om gezamenlijk deel te nemen aan een feest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag tegen betaling van € 5.000,- dat gewoon uit de gemeentekas wordt gehaald.

Van onze duur betaalde belastingcenten gaan de dames en heren lekker feesten..
“Geef het volk droog brood en ons de spelen” lijkt hun uitgangspunt te zijn geworden.
Blijkbaar is droog brood goed genoeg voor mensen die vaak zonder hun schuld moeten leven van zeer lage inkomens en op een houtje moeten bijten. Maar dat niet alleen: veel verenigingen zullen een grote stap terug moeten doen gezien het drastische korten op de subsidies door B&W. Uit de laatste publicatie hierover blijkt o.a. dat de seniorenorganisaties € 5000,- minder gaan krijgen. Het gaat er op lijken dat – als het aan dit college van VVD, OM en CDA ligt – de senioren allemaal terug moeten achter de geraniums.

Spelen zoals dat miljoenen euro’s kostende feest, zijn er alleen voor de duurbetaalde leden van B&W, en dat mogen de inwoners van Moerdijk betalen. Volgen ons kunnen de leden van B&W de kosten van dat asociale VNG feest ter grootte van € 870,- per persoon gemakkelijk zelf betalen uit hun riante vergoedingen. Een wethouder komt netto per maand uit op € 4.500,- en de burgemeester zit boven de € 5.000,- De jaarcontributie aan de VNG over 2011 was € 41.733,- en die is betaald met door de Moerdijkers opgebracht belastinggeld. Ongeveer 19 miljoen euro komt er jaarlijks binnen aan contributie bij die hotemetotenclub.

Het minimumloon is € 1446,60 per maand en de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders is € 1142,64. Een brood kost voor iedereen hetzelfde of je in de bijstand zit of wethouder bent. Daarin zit geen verschil, terwijl beiden uiteindelijk betaald worden met belastinggeld. Asocialer kan het bijna niet meer worden in Moerdijk

U bent hier