h

Beslaglegging grond Chemiepack

14 maart 2012

Beslaglegging grond Chemiepack

BluswaterDe provincie Noord-Brabant heeft beslag laten leggen op grond van het vastgoedbedrijf van Chemie-Pack. De provincie wil op die manier de kosten van de bodemsanering zo veel mogelijk op Chemie-Pack verhalen.

Het schoonmaken van de vervuilde grond kost ruim 38 miljoen euro; iets meer dan de helft daarvan komt voor rekening van de provincie. Het Rijk betaalt 17,5 miljoen euro. Noord-Brabant zou voor de opruimings- en saneringskosten opdraaien, omdat op het inmiddels failliete Chemie-Pack waarschijnlijk niets meer valt te verhalen. De provincie is er pas onlangs achter gekomen dat de grond in bezit is van Chemie-Pack Onroerend Goed BV, die de grond kan verhandelen of gebruiken zonder de saneringskosten te betalen. Het conservatoir beslag is een voorzorgsmaatregel. De verantwoordelijke Gedeputeerde SP-er Johan van den Hout zegt hierover ,,Het bedrijf kan op deze manier niet meer vrijelijk beschikken over het onroerend goed dat het in eigendom heeft.''

U bent hier