h

Vroeg of Laat: Teveel bedrijfsgrond

5 februari 2012

Vroeg of Laat: Teveel bedrijfsgrond

Ruimte genoeg
Onder diverse titels verscheen afgelopen maand een helder stuk van Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. In dat stuk geeft hij aan dat het overbodig is om in Noord-Brabant nog meer bedrijventerreinen aan te leggen.

Uit door hem gehanteerde prognoses blijkt dat er - over heel Brabant gezien - minder ruimte nodig is dan de hectares die nu zijn gepland. De ambitie om nieuwe hectares te ontwikkelen is te ver doorgeschoten en sluit niet meer aan bij de vraag. Teveel nieuwe terreinen leiden tot leegloop en mogelijk verpaupering van bestaande locaties. Miskend wordt dat 80 procent van de aanvragen uit de eigen gemeente komt. De bovenregionale vraag, of zelfs uit het buitenland, wordt stelselmatig overschat.

De SP heeft ook hier - Vroeg of Laat - gelijk gekregen.
In juni 2001 schreven wij dit al in Het Manifest van het 10 Plagenland. Waarna in 2003 het SP rapport PLEK ZAT verscheen waarin geconcludeerd werd dat het gekkenwerk was om het 600 ha. grote industrieterrein Moerdijkse Hoek aan te leggen. Die aanleg is om nooit openbaar gemaakte redenen in 2005 door GS van Noord-Brabant ingetrokken met de eis om een 100 ha. groot Logistiek Park Moerdijk aan te leggen, wat volgens ons ook overbodig is. In het korte rapport Moerdijkseweg kunt u de lijdensweg van de bewoners lezen die daarvoor van huis en haard worden verdreven.

U bent hier