h

SP: B&W geeft geen antwoord over verkwanselen openbare ruimte

6 december 2011

SP: B&W geeft geen antwoord over verkwanselen openbare ruimte

Na het afsluiten door B&W van contracten met een aantal reclamebureaus zijn er vragen gesteld. Enkele dagen geleden schreef het college hierover een brief aan de raad, maar weer zonder antwoord. Onze fractievoorzitter Bennie Blom gaat nu proberen om via een dienen initiatiefvoorstel compensatie te krijgen voor de gedupeerde verenigingen. Het interview met hem staat onder dit artikel Reclameborden

Tekst van 1 augustus
Na de plaatsing van plattegronden met de achterzijde naar de bezoekers zijn er aan 75 lantaarnpalen in de gemeente Moerdijk reclameborden opgehangen. Hiervoor zijn o.a. palen met een gele band gebruikt die volgens de APV gratis gebruikt mogen worden door verenigingen en bedrijven.Dit vinden wij een erg vreemde zaak, want op die borden staat een bekendmaking van de gemeente Moerdijk met de tekst: Dit zijn uw nieuwe reclameborden Nu weet niemand meer waar de plaatselijke verenigingen en ondernemers hun affiches mogen ophangen. En of dat nog steeds gratis mag zoals in de APV staat is ook de vraag. B&W zou weleens in strijd met door de gemeenteraad vastgestelde regels kunnen hebben gehandeld. En dat is een kwalijke zaak.

Waarom er geen stel BOA's eropaf zijn gestuurd om te handhaven begrijpen wij niet. Bij het invoeren van de blauwe zone op het plein voor het gemeentehuis stonden die binnen te loeren op iemand die zijn parkeerkaart niet zichtbaar neer had gelegd. Zodra zij dat zagen - of dachten te zien - schoten zij als een speer naar buiten om een boete uit te schrijven. Wim Denie weet daar alles van; hij was een van de eerste slachtoffers.
Over het verkwanselen van de openbare ruimte aan een commercieel bureau hebben wij een aantal vragen gesteld aan B&W. De vragen, vergezeld van een grote foto met de bordtekst, kunt u onder dit bericht vinden.

Sinds enkele dagen weten wij dat de vragen later worden beantwoord ivm vakantie, maar binnen de wettelijke termijn die loopt t/m 28 augustus.(is december geworden!)

U bent hier