h

Rapport Veerman over waterveiligheid verworpen

3 december 2011

Rapport Veerman over waterveiligheid verworpen

Lemmer
In het kader van het Deltaprogramma wordt in 2014 besloten over een mogelijke actualisatie van de huidige normen voor waterveiligheid. Deltares heeft twee studies opgeleverd die tot doel hebben om de besluitvorming hierover te ondersteunen.

Het gaat hierbij om een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een analyse van slachtofferrisico’s. De maatschappelijke kosten-batenanalyse en de analyse van slachtofferrisico’s zijn op 29 november 2011 door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt ondermeer geconcludeerd: ‘De aanbeveling van de Commissie Veerman om het beschermingsniveau voor alle gebieden in Nederland met een factor 10 te verhogen, wordt door de uitkomsten van de MKBA en de slachtofferrisicoanalyses niet ondersteund. Wel duiden de analyses op drie aandachtsgebieden: het rivierengebied, delen van de regio Rijnmond-Drechtsteden en Almere.’

U bent hier