h

Interpellatiedebat lost Standdaarbuitense problemen niet op

16 december 2011

Interpellatiedebat lost Standdaarbuitense problemen niet op

Door Bennie Blom

Voor de raadsvergadering van 15 dec. had Burgerbelangen Moerdijk een interpellatiedebat aangevraagd. Aan de hand van een onduidelijke vraagstelling werd er uiteindelijk geprobeerd te spreken over de integriteit van wethouder Koevoets. Dat werd een grote chaos waar ik bewust niet aan heb deelgenomen.

Wat mij betreft had het moeten gaan over het functioneren van wethouder Koevoets. Op diverse dossiers die dit jaar aan de orde zijn gekomen hebben we kunnen zien dat deze wethouder niet functioneert. Ik noem de dorpsweek, het reclamebeleid, het pannaveldje en de Antoniusschool. Enkele van deze dossiers gaan over zaken in Standdaarbuiten. De plaats waar deze wethouder woont, eerder wethouder is geweest en veel invloed heeft. Maar ook, zoals hij zelf zei:

"zich veel als vrijwilliger inzet voor het verenigingsleven, en op die manier als wethouder veel kan betekenen"

Zo moesten wij althans zijn uitspraak in de feesttent uitleggen. Van al die ” vrijwillige” inzetten is zeer weinig te vinden op het officiële formulier nevenfuncties. Op deze manier is er geen sprake van transparantie.

Over de dorpsweek horen wij nog steeds geen goede berichten. De PvdA fractie heeft hierover vragen gesteld. Een vraag die ons rest en niet bij de PvdA vragen staat is of wethouder Koevoets bij het besluit door B&W op het bezwaarschrift van de bezwaarmakers heeft meegestemd of zich afzijdig gehouden. Een aanvullende vraag waard.

Waar wij ons grote zorgen over maken is dat door de besluiteloosheid van dit college de dorpsweek niet door zal gaan. En dat zal dan ongetwijfeld de bezwaarmakers aangerekend gaan worden.Terwijl die juist willen dat de dorpsweek blijft maar op een veilige, verantwoorde en juiste locatie. Bijvoorbeeld naast de basisschool waar met carnaval ook de feesttent wordt geplaatst.

Wij hebben destijds gevraagd en toegezegd gekregen dat wethouder Koevoets van dit dossier zou worden afgehaald. Toch staat wethouder Koevoets nog steeds bij de Kamer van Koophandel als voorzitter genoteerd.(25-11-2011). Op onze vragen werd destijds gezegd dat het aan de Stichting was deze inschrijving te wijzigen. Volgens ons ligt er een plicht bij wethouder Koevoets om hier de stichting dorpsweek op aan te spreken. Ook blijkt hieruit dat de Stichting zelf niets heeft gedaan en daardoor de zaken niet op orde heeft. Er zal goed moeten worden gekeken of het verlenen van vergunning en subsidie aan deze Stichting wel rechtmatig is.

Wordt vervolgd!

U bent hier