h

B&W voert raadsbesluit over hondenbelasting niet uit

4 december 2011

B&W voert raadsbesluit over hondenbelasting niet uit

In de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W voor verhoging van de hondenbelasting met 26% verworpen. Die belasting zou alleen met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Ook besloot de gemeenteraad over te gaan tot een extra verhoging met 1% van de OZB heffing voor niet-woningen.

Deze belastingverordeningen staan op de agenda voor de raadsvergadering op 15 december 2011, maar niet zoals de raad die heeft vastgesteld. Integendeel zelfs, want de door de raad verworpen verhoging met 26% van de hondenbelasting staat wel op de agenda en de extra verhoging met 1% van de OZB niet-woningen is er niet op gezet.

Dit is zeer opmerkelijk omdat tijdens die vergadering nadrukkelijk is toegezegd door B&W dat het college er voor zou zorgen dat alle raadsbesluiten zouden worden uitgevoerd zoals de gemeenteraad had besloten. Zeggen dat het niet op de agenda zetten een fout is geweest van de ambtenaren kan na die belofte echt niet meer. Wij vragen ons af of iemand van het college ooit de raadsvoorstellen leest voor die officieel worden gepubliceerd met eronder de naam van de burgemeester.

Ergens je naam onder zetten zonder te weten wat erin staat, is niet zo slim.

Door deze gang van zaken zal het erg lage vertrouwen van de Moerdijkers in B&W naar het nulpunt dalen. Het openbare boetekleed aantrekken is volgens ons toch wel het minste wat dit college zou moeten doen. SP Moerdijk wil van het college weten wat men echt van plan is met de raadsbesluiten die op 10 november zijn genomen over de bezuinigingen. Gaat B&W uitvoeren wat er op de gemeentelijke website en in de Moerdijkse Bode is gepubliceerd over de bezuinigingen, of lappen zij niet welgevallige besluiten van de raad gewoon aan hun laars?

U bent hier