h

Moerdijk in de TOPTIEN!

21 november 2011

Moerdijk in de TOPTIEN!

Chemiepack 2 Op de lijst met overschrijdingen van de gemiddelde dagwaarde van fijn stof (50 microgram) stof staan beide meetpunten in de gemeente Moerdijk in de TOPTIEN. Een resultaat dat nog veel slechter wordt door de aanleg van het LPM

Het vorige College van B&W bestaande uit Ada Grootenboer (CDA), Louis Koevoets (VVD), Marjolein de Wit(PvdA), Wil Vissers (GroenLinks) en burgemeester Wim Denie (PvdA) heeft dat door de strot gewrongen bij de meerderheid van de raad. Alleen de 4 genoemde fracties stemden voor de aanleg.(14 -11) Door blijven te hameren op allerlei nadelen als het LPM er niet zou komen door B&W het vreemde gedrag - vergelijkbaar met de bekende blinde en doofstomme aapjes - van die fracties komt er weer een grote Luchtvervuilende Plek Moerdijk bij. Daardoor zal er nog veel meer fijn stof neerdalen in onze al ruim met giftige stoffen bedeelde gemeente. Door het besluit voor aanleg van dat milieu verwoestende industrieterrein is ook extra ruimte geschapen voor de komst van nog meer zware vervuilers op het bestaande industrieterrein Moerdijk.

Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3.

Het gevalideerde RIVM overzicht van 30 sept. 2011:

1 Leiden W. de Zwijgerlaan: 43
2 Fijnaart Zwingelspaansedijk: 42
3 Eindhoven Noord-Brabantlaan: 39
4 Utrecht de Jongweg: 37
5 Den Haag Amsterdamse Veerkade: 36
6 Amsterdam A 10: 35
6 Eindhoven Genovevalaan: 35
7 De Rips Blaarpeelweg: 33
8 Breukelen Snelweg: 32
8 Haarlem Amsterdamse Vaart: 32
9 Nijmegen Graafseweg: 31
10 Moerdijk Julianastraat: 29

U bent hier