h

Momentum en Mantra´s

6 september 2011

Momentum en Mantra´s

Door Chris Verschuuren

Het begrip momentum is de laatste tijd behoorlijk misbruikt door leidinggevende figuren. Wethouder Cors Punt deed dat in de Commissie Fysieke Infrastructuur en Peter Noordanus, voorzitter veiligheidsregio, in de raadsbijeenkomst over ChemiePack.

Beide heren hadden het over een tijdstip waarop een besluit was genomen en dan is moment het enige goede woord. Maar het woord moment is te simpel voor een heleboel mensen die denken iets meer te zijn omdat zij op een of andere pluche zetel mogen zitten, zogenaamde “politici”. Zij gebruiken veel liever de onbegrijpelijke vaagtaal, waar geen touw aan vast te knopen is. Uiteraard uitgezonderd de SP-ers, die gebruiken altijd normale mensentaal. Hierbij de betekenis van dat door beide heren totaal verkeerd gebruikte woord:

“Momentum” is een begrip uit de mechanica; het omschrijft de verschijnselen waarbij een kracht het lichaam waarmee het verbonden is om een punt of lijn laat draaien.
Een “momentum” kan ook een periode zijn waarin een duidelijke beweging te zien is van koersen of winsttaxaties, omhoog of omlaag. In deze tijd wordt het gebruikt bij koersberekeningen. Omdat het een vaste wetenschappelijke formule is, berekent men hier het verschil mee tussen de slotkoers van vandaag en die van een aantal dagen geleden.
Hoe je het ook wendt of keert, dat woord gebruiken om een vast punt of een datum te benoemen laat zien dat je de Nederlandse taal niet goed beheerst. Beide heren zouden er goed aan doen om een cursus Nederlands te volgen, of meedoen met een inburgeringscursus.

Wethouder Punt had het in die commissievergadering een paar keer over mantra’s. IK zie het al helemaal voor me: bij het begin van de raadsvergadering zit het hele college gehurkt op de grond in een oranje gewaad. Als opening zingen zij gezamenlijk de mantra Om Mani Padme Hum. Daarna werpt wethouder Loewieke zich met gespreide armen ter aarde onder het uitroepen van zijn eigen beroemde mantra: “Ik ben uw dienaar”

Dat zou helemaal zo gek nog niet zijn in deze tijd omdat het zeggen of zingen van deze mantra (gebed) volgens de Tibetaanse Boeddhisten de krachtige welwillende aandacht en zegeningen oproept van Chenrezig, de belichaming van mededogen. Die steun zou het college best kunnen gebruiken in deze financieel onzekere tijden. Ik kijk er naar uit om het college gehurkt op de grond te zien zitten (op tafel mag ook) in oranje gewaden. Loewieke kan hen alvast gaan oefenen, hij “zingt” al een jaartje of vijf zijn eigen mantra in raads- en commissievergaderingen.

U bent hier