h

Bezuinigen 4

11 september 2011

Bezuinigen 4

Door Chris Verschuuren

Een aantal voorstellen over zaken waarop direct kon worden bezuinigd heeft de SP al bij de coalitieonderhandelingen in maart 2010 ingebracht. Die zijn niet allemaal overgenomen, iets wat wij ook niet hadden verwacht, maar een aantal wel.
Wij hebben een inschatting gemaakt van de bezuiniging bij 2 en 3; de bedragen van 1 en 2 komen van de gemeente.

1. Stoppen met Bewegen Werkt!, ingesteld door GL wethouder Will Vissers
Zij had bedacht dat mensen die in de bijstand zaten door het beoefenen van sport sneller aan een baan zouden komen. Die mensen werden daarvoor 2 keer per week met een busje heen en weer gereden naar Oosterhout, want daar had zij een contract afgesloten. In 2 jaar is het met veel moeite gelukt om 1 persoon aan het werk te krijgen bij de gemeente Moerdijk. Met dit project werd na ons verzoek direct gestopt. Besparing: € 55.000,- per jaar

2. Stoppen met het huis aan huis verspreiden van allerlei overbodige folders.
Ongeveer elke 2 maanden werd er wel een folder huis aan huis bezorgd, die verdween bijna altijd ongelezen in de papierkliko. Het moest ook allemaal in dure kleurendruk want dat is leuker! Ook met deze geldverspilling is de gemeente gestopt. Besparing: € 40.000,- per jaar

3. Gemeentelijke stukken in zwart/wit uitgeven en tweezijdig kopiëren invoeren
Plannen, visies en nota’s enz. werden altijd versierd met totaal overbodige foto,s; de tekst werd vaak in kleur afgedrukt en dat allemaal op duur papier. Dit college heeft onze voorstellen direct ingevoerd, het is nu een heel stuk beter te lezen. Besparing: € 30.000,- per jaar

4.Toeristenbelasting verhogen naar het landelijk gemiddelde.
Dat is niet helemaal doorgegaan, omdat de coalitiepartijen het teveel ineens vonden. Van € 0,85 naar € 1.31 zou een extra bedrag hebben opgeleverd van € 55.650,-. CDA en OM wilden niet meer dan 10% verhogen en dat leverde slechts € 9.280,- op. Jammer, maar het kan nog steeds en dat is een Besparing van € 45.000,-

Dat is allemaal al bezuinigd doordat SP-ers nadenken, overleggen met de wethouder, en niet alleen kritiek leveren. Het zou niet gek zijn als alle partijen dat ook zouden doen, maar vooral het CDA. Die club kijkt nog steeds de kat uit de boom totdat alle katten uitgestorven zijn. Dat doen zij al jaren, initiatief staat nog steeds niet in hun woordenboek.

U bent hier