h

Vuilniszakken

13 augustus 2011

Vuilniszakken

Plasticafval
Wij hebben onlangs een aantal vragen gesteld aan willekeurige inwoners van Standdaarbuiten over de leefbaarheid in hun kern. De grootste klacht gaat over de gigantische herrie tijdens de Dorpsweek. Maar ook is er iets aan de hand met de zakken voor het plastic afval.

Over de Dorpsweek hebben wij al twee series vragen gesteld aan B&W, waarop antwoorden zijn gegeven die wel erg ver afstaan van de belevenis van de mensen die op en rond de markt in Standdaarbuiten wonen. De klachtencommissie heeft - na de klagers in een besloten zitting te hebben gehoord - daar al advies over uitgebracht aan B&W. Dat wordt echter pas in september besproken in verband met met de verschillende vakantieperioden van de collegeleden.

Ook hebben wij ons oor te luisteren gelegd bij de plaatselijke supermarkt die diverse zaken aan heeft gegeven waar de gemeente iets aan zou kunnen doen. Onder andere dat door zijn klanten steeds wordt gevraagd of hij gemeentelijke zakken heeft om het plastic afval in te doen. Dat valt niet te regelen bij de gemeente, iedere keer wordt zijn verzoek afgewezen. Dit vinden wij nogal kort door de bocht en daarom hebben wij hier maar direct een korte vraag over gesteld. De baas over het afval is CDA-wethouder Ada Grootenboer; wij zijn erg benieuwd naar haar antwoord.

De reactie van Jac Attent:
Vandaag is zaterdag en weer een stuk over plastic zakken in Standdaarbuiten, nu van romain van Damme. En nu het echte verhaal. Toen de uitgifte van pastic zakken begon heb ik aangegeven bij de gemeente Moerdijk dat ik deze wilde gaan uitreiken. Nee dat kon niet want de winkel was een te commercieel punt. De Standaard en de bieb moesten dit gaan doen. Maar deze punten zijn regelmatig gesloten. Dus verwarring alom. Toen is van Viegen ze ook maar gaan verspreiden. Eigenlijk zonder dat de gemeente dit weet. Dus ook de SP kan niet weten dat daar zakken liggen. Bij de laatste dorpsvergadering met het gemeente bestuur heb ik openlijk gevraagd of ik die zakken op voorraad kon krijgen. Wethouder C.Punt heeft me toegezegd dit te onderzoeken en hij zou mij antwoordden. Helaas dat antwoord moet ik nog krijgen. Verleden week ben ik door de gemeente benaderd of ik mee wil werken aan het uitreiken van die zakken? Dus daar weet het linkerhandje niet wat het rechterhandje doet. Ik heb daarop ja gezegd en nu maar wachten, wat we al zolang doen.

U bent hier