h

VVD wethouder Koevoets en de waarheid

22 juli 2011

VVD wethouder Koevoets en de waarheid

BIJGEWERKT T/M 22 JULI
Donkere wolken
De beantwoording door B&W van de eerder door ons gestelde vragen over de nevenactiviteiten van VVD wethouder L. Koevoets, gevolgd door vreemde manipulaties met het officiële door hem ondertekende meldingsformulier hebben ons genoodzaakt tot het stellen van vervolgvragen.

Hij verklaarde op 3 mei geen enkele nevenfunctie meer te hebben, waarna hij op een op 3 mei geantidateerd formulier alleen invulde dat hij voorzitter van het wielercomité was. Daar klopt niets van want op 18 juli was hij nog steeds voorzitter van de stichting Dorpsweek Standdaarbuiten volgens de Kamer van Koophandel. En met zijn medebestuurder(s) volledig aansprakelijk voor alles wat die club doet. De vervolgvragen van Bennie Blom over deze integriteitszaak en de verdere berichten staan onder dit bericht.

U bent hier