h

SP Moerdijk scoort als enige oppositiepartij

10 december 2010

SP Moerdijk scoort als enige oppositiepartij

In Moerdijk beginnen raadsvergaderingen op donderdag om 19.30 uur en eindigen vaak in het laatste uur van de dag. De begrotingsvergadering op 9 dec. eindigde pas midden in de nacht op 10 dec. om twee uur! Een ware uitputtingsslag waarin het onze man Bennie Blom toch is gelukt om 60% van onze moties aangenomen te krijgen.

Tijdens de langste raadsvergadering ooit van de gemeente Moerdijk hebben wij drie van de zes door ons ingediende moties op de begroting 2011 volledig binnen gehaald. Wij waren de enige partij die zaken goed en deskundig had onderbouwd door dekkingsmogelijkheden aan te geven. Fractievoorzitter Bennie Blom heeft tijdens de debatten op een rustige en erg duidelijke manier uitleg gegeven aan diverse raadsleden die, bij door hem ingebrachte zaken, vragen of opmerkingen hadden. Zoals over het doorberekenen van de OZB heffing in de huren, waarover erg vreemde opvattingen waren bij enkele raadsleden van de coalitie.

Hij heeft ook duidelijk, en voor iedereen begrijpelijk, uitgelegd dat met ons niet te praten valt over de aanleg van het LPM en alles wat daarmee in verband staat. Ook hierin waren wij de enige partij met een duidelijk standpunt. OM en ChristenUnie waren vorig jaar met ons samen de tegenstemmers toen dat onzalige plan de gemeenteraad door de strot werd gewrongen. OM zit nu in de coalitie met twee wethouders en de ChristenUnie heeft een andere voorman die hier klaarblijkelijk niet veel kaas van heeft gegeten.

Laat ik beginnen met de “tegenvallers” ofwel de zaken die het niet hebben gehaald. Ons voorstel om de hondenbelasting op te heffen omdat het eerlijker is om geld dat alleen aan algemene voorzieningen mag worden besteedt, onder te brengen in de OZB; werd verworpen met 22 - 2. Het voorstel van OM en CDA om de hondenbelasting met 19% te verhogen werd wel aangenomen. Alle partijen behalve wij en BBM vinden het kennelijk leuk en fijn om alleen de hondenbezitters op te laten draaien voor een begrotingstekort. Die OZB verhoging zou het gigantische bedrag van € 2.08 per jaar bedragen per standaardwoning (koop en huur) . Dat bedrag vonden bijna alle partijen veel te hoog(!). Dat hondje zou best wel eens een raar staartje kunnen krijgen, wij geven het zomaar niet op en laten de hondenbezitters niet in de kou staan.

Nog onbegrijpelijker was het afschieten van ons voorstel om de toeristenbelasting te verhogen naar de gemiddelde prijs van € 1,35 in Nederland. Niets extreems dus, het kost de inwoners/kiezers geen cent extra en door de opbrengst ervan zou de verhoging van de hondenbelasting overbodig zijn geworden.

Dan het zebrapad in De Meeren, dat was sympathiek en de meeste partijen gingen eerst met ons mee, maar gaven toch de voorkeur aan het verhaal van OM wethouder Punt. Het komt er wel, maar dat zal pas over een jaar of zo zijn, als de nieuwbouw van het plan Serena helemaal gereed is. Volgens hem moet er eerst opnieuw worden bestraat en dan worden ook de bushaltes meegenomen. Een wethouder die binnen zit wordt op zijn woord vertrouwd, terwijl hij niet eens weet waar het zebrapad zou moeten komen. De bocht waarover het gaat wordt niet opgebroken, en het bushalteplan waarin die haltes zijn opgenomen is op een haar na gevild. Een halve overwinning zullen wij maar zeggen.

Onze motie om B&W te laten protesteren in Den Haag tegen het afgrijselijke plan van het kabinet Rutte om 30.000 arbeidsgehandicapte medemensen de bittere armoede in te schoppen, werd aangenomen met algemene stemmen.

Over het vreemde gedoe (ingevoerd door de vroeger GroenLinks wethouder Wil Vissers) om sommige uitkeringsgerechtigden via het programma “Bewegen Werkt” door sporten aan het werk hadden wij een motie ingediend om ermee te stoppen. Dat op en neer rijden met een busje of een taxi naar een sportschool in Oosterhout heeft in bijna drie jaar € 75.000,- gekost en er zijn slechts twee mensen uit die groep aan werk gekomen. Het programma is met directe ingang gestopt.

Het verzoek aan de gemeente om het manifest van de Open Overheidsorganisatie te ondertekenen, wat al veel gemeenten hebben gedaan, werd aangenomen. Dit is een innovatief plan op het terrein van informatievoorziening waarin een plaats is voor open-source en digitaal werken zonder dure contracten. Op termijn valt daar aardig wat te besparen.

Al met al een mooi succes met een score van 60% voor de SP, terwijl de rest van de oppositie niets binnenhaalde.

U bent hier