h

Niets of meer dan een miljoen?

6 december 2010

Niets of meer dan een miljoen?

(met antwoord van B&W)
Tijdens de vergadering van de commissie Fysieke Infrastructuur ontstond er een kort debat over de kosten die door de gemeente zijn gemaakt bij het aanleggen van voor de gehandicapte medemensen geschikte bushaltes. Ons commmissielid Chris Verschuuren zei dat de gemeente € 850.000,- heeft betaald aan de laatste serie aanpassingen.

Ook zei hij dat de SP van mening is dat het wel erg veel geld is, wegens de praktische onmogelijkheid voor gehandicapten om van een aantal aangepaste bushaltes gebruik te maken. Hierin werd hij gesteund door commissieleden van andere partijen die zich ook afvroegen of er wel goed was nagedacht over de aan te passen haltes. Wethouder Punt (OM) gaf als antwoord dat hij het een goede zaak vond dat de gemeenschap dergelijke projecten kan verwezenlijken met geld dat door de Provincie beschikbaar is gesteld. Hij zei ook dat het de gemeente Moerdijk geen euro heeft gekost, alles werd betaald door de Provincie en het Kleinschalig Collectief Vervoer.

Volgens onze gegevens heeft de gemeente € 450.000,- betaald voor de eerste 30 bushaltes en bij de tweede serie nog eens € 850.000,- Dat zei de toen hiervoor verantwoordelijke PvdA wethouder M de Wit eind januari 2010. Het heeft de gemeente dus niets gekost volgens de OM wethouder en volgens de PvdA wethouder € 1.300.000,- Dat scheelt nogal wat! Wij hebben B&W gevraagd hoe groot het echte bedrag is dat de gemeente Moerdijk heeft bijgedragen aan de aanleg van de aangepaste bushaltes.

In een op 6 december door B&W geschreven antwoord staat:

In 2008-2009 zijn 38 haltes toegankelijk gemaakt voor € 593.880,- Er is achteraf € 507.154,- subsidie ontvangen waarbij het verschil van € 86.726,- door de gemeente is betaald. De verwachting is dat de kosten van de 41 haltes die nu in uitvoering zijn, nagenoeg geheel bij de provincie en het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen worden gedeclareerd.

Het is dus wel iets meer dan "geen euro", zoals OM wethouder Punt verklaarde; maar gelukkig veel minder dan wij dachten. Gezien het bedrag van de eerste serie gaat het Moerdijk waarschijnlijk iets van twee ton kosten.

U bent hier