h

Niet bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking

1 december 2010

Niet bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet Rutte gaat 30.000 mensen met een arbeidsbeperking op straat zetten als bezuinigingsmaatregel. Dit is een beschaafd land onwaardige en onmenselijke maatregel waar zoveel mogelijk tegen geprotesteerd dient te worden. SP Moerdijk vraagt aan de gemeenteraad om B&W opdracht te geven tot het indienen van een protest

B&W zou dat moeten doen omdat de plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering ) inkomen te laten inleveren, en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen, ongewenst zijn. Hierdoor worden veel mensen "achter de geraniums" neergezet en de armoede ingejaagd, iets wat niemand zou moeten willen.

De raad spreekt uit dat de bezuinigingsplannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking inkomen te laten inleveren én 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen, ongewenst zijn. En verzoekt het college om bij het huidige Kabinet op korte termijn erop aan te dringen af te zien van de plannen om te bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking. (Over deze motie neemt de raad op 9 dec. een besluit)

U bent hier