h

SP: bij lage marktrente geen pensioenkorting

10 november 2010

SP: bij lage marktrente geen pensioenkorting

Op voorstel van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat er niet gekort mag worden op de pensioenen wanneer de lage marktrente hiervoor de enige reden is.

‘De kans dat de komende jaren pensioenen gekort moeten worden is hierdoor kleiner geworden. De regering heeft de opdracht gekregen de huidige boekhoudkundige regels te herzien. De huidige lage rekenrente maakt dat pensioenfondsen op papier nu veel minder geld in kas hebben dan in werkelijkheid,’ aldus Ulenbelt.

Twee jaar geleden stelde de SP al voor om voor de waardering van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen niet de actuele rente te gebruiken maar een gemiddelde rente, bijvoorbeeld over de afgelopen 5 of 10 jaar. Ulenbelt: ‘Door te rekenen met een gemiddelde rente over de laatste 10 jaar, in plaats van met de actuele rente, ontstaat een realistischer beeld van het geld wat nu nodig is om later fatsoenlijke pensioenen te betalen.’

Het voorstel van Ulenbelt werd gesteund door deskundigen en verschillende bestuurders van pensioenfondsen. Vandaag spreekt ook een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit voor het voorstel. Ulenbelt gaat ervan uit dat de kersverse minister Kamp de Kameruitspraak volgt en dat pensioenfondsen de instructie krijgen om met een andere rente te mogen rekenen.

U bent hier