h

Privatisering Havenschap

4 november 2010

Privatisering Havenschap

Omstreeks 14.30 uur is vandaag bekend geworden dat de geplande privatisering van het Havenschap Moerdijk de komende jaren niet zal plaatsvinden. Voorlopig wordt die doorgeschoven tot 2015. Het persbericht:

De Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk heeft op 4 november 2010 besloten om de verzelf- standiging voorlopig te stoppen en de besluitvorming daarover uit te stellen tot uiterlijk 2015. Weliswaar blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat verzelfstandiging haalbaar is op de meeste punten, maar herfinanciering van een financieel zelfstandig Havenschap is op dit moment niet verantwoord als gevolg van de economische crisis binnen de randvoorwaarden van gemeente en provincie.

De economische crisis heeft de voorwaarden waaronder financiers bereid zijn leningen te verstrekken, flink aangescherpt. In een verzelfstandigde situatie gaat de financiering van bijvoorbeeld de door Havenschap aangekochte Shellgronden over van publieke condities naar private condities. Het Havenschap kan daarmee niet langer gebruikmaken van de gunstigere rentecondities van de Bank Nederlandse Gemeenten. De kosten worden daardoor onverantwoord hoog.

Gemeente Moerdijk en Provincie Noord-Brabant als deelnemers hebben het Havenschap als uitgangspunten meegegeven dat het Havenschap bij verzelfstandiging op eigen benen moet kunnen staan, zonder garantstelling van gemeente en provincie. Ook mag bij verzelfstandiging geen hypotheekrecht door derden op de gronden die het Havenschap in eigendom heeft gevestigd worden. Gemeente en provincie willen zo voorkomen dat strategische gronden in handen van derden komen. De huidige omstandigheden laten te veel financiële onzekerheden zien, waardoor de Raad van Bestuur besloten heeft tot uitstel van de verzelfstandiging. De Raad van Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven om de mogelijkheden van verzelfstandiging continu te monitoren.

Uitstel geen gevolgen
Uitstel van de verzelfstandiging heeft geen juridische en financiële gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. Het Havenschap Moerdijk blijft een gemeenschappelijke regeling waarin Gemeente Moerdijk en Provincie Noord¬Brabant ieder voor 50 procent deelnemer blijven in het Havenschap.

U bent hier