h

Tamara vertelt haar verhaal

15 oktober 2010

Tamara vertelt haar verhaal

Onderstaande tekst wilde Tamara Heeren persoonlijk uitspreken tijdens de comissievergadering op dinsdag 12 oktober. Omdat het reglement dat niet toelaat kon zij dat niet doen. Daarom publiceren wij haar verhaal letterlijk op onze website.

Mijn naam is Tamara Heeren en ik heb reeds 13 jaar een balletschool in Zevenbergen, genaamd Balletstudio Tamara.

De balletschool telt momenteel meer dan 400 leerlingen. Tot vorig jaar werden de lessen altijd gegeven bij Dansstudio Tien Koevoet (Van Aerschotstraat 56 te Zevenbergen), waar ik een ruimte huurde. Sinds 2003 ben ik echter al op zoek naar een grotere en betere locatie met medeweten van het Ondernemers Loket van de gemeente en diverse wethouders. Verschillende locaties heb ik in de afgelopen jaren bij de gemeente ter beoordelinç neergelegd, maar helaas zonder positief resultaat. Ik noem de Campagneweg, de Kristallaan en de Generaal Allenweg. Overigens gebeurde dit voornamelijk mondeling en kreeg ik het besluit van de gemeente ook in een persoonlijk gesprek dan wel telefonisch te horen. Alleen wat betreft de Campagneweg heb ik een schriftelijke afwijzing.

Medio 2009 kwam echter het pand aan de Industrieweg 2 te Zevenbergen bij mij in beeld. Ik ben - zoals ik steeds deed - weer bij de gemeente langsgegaan met de vraag of ik hier eventueel mijn balletschool zou mogen starten (1 juli 2009). In de gesprekken die volgde, zowel in het gemeentehuis (6 juli 2009, dhr Mulder en mw Grootenboer) als telefonisch (8 juli 2009, mw Grootenboer), werd mij medegedeeld dat B&W positief was tegenover een balletschool aan de Industrieweg 2. Het was voor de gemeente nog niet helemaal duidelijk op welke wijze een en ander moest worden vormgegeven, maar het zou goed komen. Waarschijnlijk eerst middels een tijdelijke ontheffing, want dit was het eenvoudigst voor elkaar te krijgen en dan kon in deze periode worden gekeken hoe verder, permanente ontheffing of een wijziging bestemmingsplan.

Gelet op deze geweldige mededeling ben ik in onderhandeling getreden met de verhuurder van het pand wat resulteerde in een huurovereenkomst voor vijf jaar. Een termijn van vijf jaar is naar mij is verteld gebruikelijk. Alvorens ik deze huurovereenkomst heb getekend, heb ik echter eerst nog telefonisch contact gehad met mijn contactpersoon bij de gemeente en heb ik gevraagd of de huurovereenkomst kon worden getekend. Mij werd aangegeven dat dit kon, daar er geen beren meer op de weg waren. Gelet hierop heb ik de overeenkomst getekend en daar de hele loods moest worden verbouwd tot een balletschool, heb ik ook direct diverse grote investeringen gedaan zoals materiaal voor wanden, balletvloeren, spiegels, etc. Eind 2009 was de balletschool klaar en per 1 januari 2010 worden de lessen in het pand aan de Industrieweg 2 gegeven. Het is echt schitterend geworden en iedereen, leerlingen, ouders, etc., is dol enthousiast.

Op 28 december 2009 kreeg ik echter een brief van de gemeente met als onderwerp vervolgstappen verzoek balIetschooL Gelet op deze brief is op 14 januari 2010 een aanvraag bouwvergunning ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de gemeente eind januari 2010 een nadere onderbouwing opgevraagd. Begin februari 2010 is deze nadere onderbouwing naar de gemeente verzonden.Vervolgens hoorde ik een hele tijd niets meer van de gemeente ondanks dat wij diverse malen contact zochten met betrekking tot de voortgang.

Begin september 2010 werd ik echter gebeld door de gemeente; de wethouder wilde een afspraak met mij maken om een brief te overhandigen. Op 9 september ben ik derhalve bij de wethouder langs geweest en hij deelde mij mee dat de balletschool niet op de Industrieweg 2 mag blijven en binnen afzienbare tijd dicht moet. Mijn wereld stortte in! Ik was overtuigd dat alles goed zat en derhalve ben ik de huurovereenkomst aangegaan en heb ik alles verbouwd. Als ik niet overtuigd was geweest, had ik het echt niet gedaan. In voorgaande jaren ben ik na een NEE van de gemeente ook niet doorgegaan.

De ruimte op Industrieweg 2 heeft mij overigens de mogelijkheid geboden om andere activiteiten te starten, plannen waar ik reeds jaren mee in mijn hoofd liep, maar die ik door het gebrek aan ruimte niet kon verwezenlijken. Zo ben ik druk doende met het opzetten van de verhuur van verkleedkostuums en themakleding voor verkleedfeesten. Gedurende de jaren heb ik hiervan namelijk een zeer grote voorraad opgebouwd. Ook zal het maken en dus uitbreiden van dergelijke kleding gaan gebeuren op de Industrieweg. Het is de bedoeling dat de verhuur naast het geven van ballet les een hoofdactiviteit wordt.

Verder ben ik begonnen met de verkoop van dans/balletkleding en aanverwante artikelen aan de Industrieweg. En afgelopen zomer heb ik de eerste kindervakantiedansweek gedraaid. Mijn idee om kinderen in de zomervakantie een leuke week te bezorgen vol dans en andere activiteiten, was een groot succes.
Voorts loop ik al heel wat jaren met het idee om binnen de gemeente Moerdijk iets te organiseren voor buitenlandse vrouwen. Ik heb 5 jaar gewerkt bij het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen in Tilburg als docent Nederlands en bewegingsdocent. Ik heb dit altijd heel interessant gevonden en het kriebelt weer om iets voor deze mensen te doen.

Echter, door eerder genoemde ontwikkelingen dreigt Balletstudio Tamara te verdwijnen, want de huurovereenkomst loopt nog vier jaar en al mijn geld zit in de verbouwing van de Industrieweg 2. Alternatieve locaties zijn mijns inziens niet voorhanden en daarbij kan ik de huur van twee locaties waarschijnlijk ook niet bekostigen. De wethouder gaf in onze afspraak van 9 september 2010 aan dat ik best in de gymzaal van de Borgh kan, daar het toch maar voor een paar uurtjes is. Ik geef echter gemiddeld 38 uur in de week les, dus dat kan gezien alle andere activiteiten in de Borgh mijns inziens nooit worden ingeroosterd. Daarbij zijn de voorzieningen in de Borgh voor ballet ook niet toereikend (geen zwevende balletvloer tegen blessures, geen spiegels/barre, etc.) en kan de verhuur en verkoop daar niet meer plaatsvinden. En, zoals gezegd, kan ik het waarschijnlijk ook niet bekostigen.

Voorts wil ik nog graag opmerken dat ik het vreemd vind dat andere mijns inziens vergelijkbare ondernemingen door de gemeente Moerdijk wel op een industrieterrein worden toegestaan. Zo heb ik gehoord dat zowel een sportschool als pilatusschool zich op bedrijventerrein De Koekkoek mogen vestigen. In tegenstelling tot balletstudio Tamara, die in 2008 nog een verzoek heeft gedaan zich te mogen vestigen aan de campagneweg.
Verder zit de oefenruimte van Avant Garde en de slagwerkschool te Klundert ook in een loods en wordt dit gedoogd. En balletscholen in andere gemeenten zitten ook heel vaak op een industriegebied. Ik noem bijvoorbeeld Ghislaine te Breda.

De ligging van de balletschool is mijns inziens juist heel gunstig. Het ligt aan .de rand van het industrieterrein in een doodlopende straat en wordt omringd door woonhuizen. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid, de straat is goed verlicht en het ligt vrijwel naast een fietspad, wat het voor de op de fiets komende leerlingen alleen maar veiliger en makkelijker maakt. Omliggende bedrijven en bewoners hebben aangegeven positief te staan tegenover een balletschool aan de Industrieweg. Dit onder andere vanwege meer beweging in de avonduren op het industriegebied, derhalve een stukje sociale controle in een anders grotendeels verlaten gebied.

Ik weet op dit moment echt niet meer wat ik nu kan/moet doen. Ik kan mijn 400 leerlingen toch niet laten vallen. Als je ziet hoeveel plezier ze hebben in het dansen en hoe blij ze zijn met de nieuwe balletschool en al zijn voorzieningen, dan ben ik zo gelukkig! En het is naast een balletschooi ook echt een ontmoetingsplaats voor de leerlingen en ouders geworden. Veel leerlingen komen ook gewoon langs als ze geen les hebben, puur voor de gezelligheid en om lekker met elkaar te kletsen.
Mijn motto is dan ook: Leven is dansen en dansen is leven.

U bent hier