h

Nuon wil zonnecelfabriek sluiten

22 oktober 2010

Nuon wil zonnecelfabriek sluiten


Energiemaatschappij Nuon overweegt om haar Arnhemse zonnecelfabriek Helianthos te sluiten. Dit is in schril contrast met de eerdere afspraken die gemaakt zijn bij de verkoop van de aandelen. Opkoper van Nuon, Vattenfall, had aan de voormalig aandeelhouders beloofd haar duurzame activiteiten voort te zetten

Deze afspraak lijkt nu te worden geschonden. SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen eist dat de minister en de provincies stappen ondernemen: 'Het zou schandalig zijn als dit innovatieve bedrijf door de hebzucht van een aantal provincie- en gemeentebestuurders de deuren moet sluiten. Overheden zouden een deel van de opbrengst van de verkoop van Nuon moeten investeren in Helianthos.' Jansen heeft een debat aangevraagd met minister Verhagen.

Begin 2009 verkochten gemeenten en provincies hun aandelen in Nuon voor 8,5 miljard euro aan het Zweedse Vattenfall. Dit gebeurde onder de voorwaarde dat Vattenfall het duurzame beleid van Nuon zou voortzetten. De SP heeft zich altijd hevig tegen de verkoop verzet, juist ook om zo invloed te kunnen houden op de innovatie en productie van duurzame energie. In de proeffabriek van Nuon worden met succes zonnepanelen ontwikkelt in de vorm van folie. Deze revolutionaire ontwikkeling moet het mogelijk maken om duurzame zonne-energieproductie op veel grotere schaal mogelijk te maken.

Jansen wil zo snel mogelijk een debat met Maxime Verhagen, de nieuwe minister voor Economische Zaken en Innovatie. 'Het lijkt mij niet dat het kabinet Vattenfall met deze plannen weg laat komen. Ik wil weten wat hij gaat doen om de sluiting van de proeffabriek te voorkomen.' De SP-Statenfractie in Gelderland heeft inmiddels het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland om opheldering gevraagd.

U bent hier