h

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

15 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

SP Moerdijk eist opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de thuiszorg voor gemeenten. Demissionair CDA-minister Donner gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand waardoor de gemeenten dit jaar 448 miljoen minder krijgen uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen.

Ook demissionair CDA-minister Klink doet een greep in de gemeentekas en haalt 200 miljoen uit het budget van de WMO. Dit zijn directe aanslagen op het leven en de gezondheid van zieken, zwakken en ouderen terwijl de veroorzakers van de crisis gewoon door mogen blijven gaan met het spekken van hun eigen zakken. In deze tijd waarin de werkloosheid sterk is toegenomen en er gesproken wordt over miljarden bezuinigingen kunnen deze a-sociale CDA ministers niets beters bedenken dan nog meer te stelen van de armen. Voor de gevolgen van dit bijna misdadige beleid mogen de gemeenten opdraaien.

Wij willen van het college weten wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn voor de gemeente Moerdijk. Bovendien vragen wij wat het college gaat doen om protest aan te tekenen tegen dit met vier handen graaien uit de gemeentelijke kas.

Fors snijden in de budgetten voor de bijstand en de thuiszorg zal hoe dan ook ten koste gaan van de mensen die zorg nodig hebben en de mensen met de laagste inkomens. Als dit een voorbode is van bezuinigingsmaatregelen van een nieuw Kabinet, dan kan men rekenen op harde protesten van de SP. Het zijn goedkope maatregelen die ook veel mensen in de gemeente Moerdijk in grote problemen zullen brengen.

De SP in de Tweede Kamer heeft haar ongenoegen al geuit en zal zich met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op het gemeentefonds. De partij vindt het zeer onfatsoenlijk om de problemen over de schutting van de toch al met grote bezuinigingen geconfronteerde gemeenten te gooien.

U bent hier