h

Buitenspeelruimte

4 augustus 2010

Buitenspeelruimte


Het is goed voor de samenleving als kinderen in hun eigen buurt op een veilige plek buiten kunnen spelen. In diverse kernen zijn, vaak jarenlang, knelpunten aanwezig. Wij hebben vandaag een voorstel voor een evenwichtige aanpak met spreiding over een aantal kernen ingediend.

Omdat elke kern recht heeft op goede voorzieningen zijn wij uitgegaan van een brede aanpak waardoor wordt voorkomen dat mensen in een bepaalde kern zich achtergesteld gaan voelen bij andere kernen. De SP is tevens van mening dat er met zo min mogelijk inzet van geldelijke middelen getracht moet worden een goed resultaat te bereiken voor zoveel mogelijk bewoners. Vanuit deze grondgedachte hebben wij het uitvoeringsplan speelruimte onderzocht en zijn gekomen tot onderstaand voorstel. Hiermee is het zelfs mogelijk om ongeveer € 62.000,- te besparen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Wij stellen de raad voor om B&W opdracht te geven om vóór 1 juli 2012 de volgende zaken uit te voeren:

In Zevenbergen
De speelveldjes aan de Kristallaan, de Komansweg en de Vogelwikkestraat uit te breiden met 2 speeltoestellen per veldje en aan de Veltweg en het Zomerland een nieuw speelveldje aan te leggen. Tevens stellen wij voor om het totaal verwaarloosde speelveldje aan het St.Josefplein te renoveren.

In Klundert
Een nieuwe speelveldje aanleggen nabij het vestinggebied in het centrum.

In Fijnaart-
In het verwaarloosde speelveldje aan de Hazebrouckstraat de zandbak te verwijderen en er enkele speeltoestellen te plaatsen. En om het speelveldje aan de Jan Steenstraat uit te breiden met enkele speeltoestellen en het tegelijkertijd veiliger te maken door een betere aanpassing aan de omgeving.

In Standdaarbuiten
Een nieuw speelveldje voor jonge kinderen aan te leggen nabij de Vijverstraat

Vanwege de vele verzoeken uit de hele gemeente om trapveldjes stellen wij voor om hier gratis openbare grasvelden voor in bruikleen te geven aan verenigingen voor zelfaanleg. Daarvoor per veldje € 500,- ter beschikking te stellen (voor maximaal 10 veldjes) waarbij het onderhoud door die verenigingen wordt uitgevoerd.

U bent hier