h

Afvalinzameling

2 januari 2010

Afvalinzameling


GroenLinks wethouder Vissers roept regelmatig dat de opbrengst van kunststof in plastic zakken ophalen erg hoog is, maar cijfers hebben wij nog niet gezien. De opbrengst van het papier ophalen in kliko's beloofde zij al na 4 maanden te geven, ook nog niks van gezien.

Wij hebben nu maar via de officiele weg gevraagd om die zaken openbaar te maken. De beantwoording kan volgens ons geen enkel probleem zijn, want het gaat om cijfers van 2009. Die zijn begin januari bekend omdat die in de op 31 dec 2009 af te sluiten boekhouding moeten worden verwerkt. Onze vragen EN de antwoorden van B&W staan onder dit bericht. Het komt er op neer dat de papieropbrengst is gestegen met 32% in vergelijking met 2008.

De inzameling van het plasticafval is op jaarbasis ongeveer kostenneutraal volgens B&W, terwijl bij de invoering werd gesteld dat dit zakkensysteem geld op zou brengen.(!)

Na grote druk van SP en VVD komt er in de eerste maanden van 2010 een onderzoek over het inzamelen van afval. De wethouder wilde dat eigenlijk pas later in het jaar doen en stond erop om daar ook nog eens een of ander bureau voor in te huren. Door grote druk uit de raad heeft zij beide keutels in moeten slikken. Er komt nu een vragenlijst in De Moerdijkse Bode, iets waar de raad al maanden geleden voor heeft gekozen.
Door de raad zijn de fractievoorzitters van SP en VVD aangewezen om die enquete te begeleiden. De te stellen vragen zouden - beloofde wethouder Vissers - in de week voor kerstmis aan ons ter goedkeuring worden aangeboden. (Ook deze belofte is zij niet nagekomen) Waarna die mogelijk nog in januari - maar anders zeker in februari - in de Bode zullen worden geplaatst.

U bent hier