h

Kleine papierbakken staan op de gemeentewerf

13 december 2009

Kleine papierbakken staan op de gemeentewerf


GroenLinks wethouder Wil Vissers heeft tijdens de vergadering van de commissie FI op 27 oktober toegezegd dat men de 50 huishoudens die om een kleinere papierbak hebben gevraagd op dat moment al kon helpen. Maar dat is nog steeds niet uitgevoerd, terwijl die bakken al weken gereed staan.

Binnen een week na haar uitspraak zijn er 50 kleine papierbakken afgeleverd door de leverancier. Maar die staan sinds die tijd gewoon op het terrein van het gemeentelijk aannemingsbedrijf op het industrieterrein Moerdijk. Dat is te gek voor woorden en de zoveelste belofte van B&W die niet wordt nagekomen. Wij hebben vandaag hierover de volgende vragen gesteld aan het college.

  • Waarom zijn die bakken nog niet uitgegeven aan de mensen die bij u maanden geleden al een verzoek
    voor omruilen van de grote bak voor een kleinere hebben ingediend?
  • Gaat het college deze kleine bakken nog dit jaar uitreiken?
  • Zo niet, welke zinnige reden kan het college hiervoor aanvoeren?
  • dienen te worden zodra dat mogelijk is?
  • Waarom doet uw college dat niet automatisch, maar vaak pas nadat u daarop bent aangesproken door
    gekozen volksvertegenwoordigers, en stuurt u inwoners van deze gemeente regelmatig van het bekende kastje naar de muur, en terug?
  • Wij vragen van u een niet voor meerdere uitleg vatbaar en duidelijk antwoord, waarbij wij er op rekenen dat uw college binnen enkele dagen de grote papierbakken bij de door u geregistreerde 50 huishoudens om zal laten ruilen voor kleinere bakken.

U bent hier