h

B&W laat subsidie liggen

16 december 2009

B&W laat subsidie liggen

De Nederlandse binnenhavens hebben een extra impuls van 64 miljoen euro gekregen voor kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid. Maar Moerdijk, met heel veel waterwegen en -werken, ontbreekt bij de ontvangers.

Een hoogst opmerkelijke zaak vinden wij omdat er hier nogal wat natte projecten op de rol staan, waar de gemeente best wat extra geld voor kan gebruiken. Er is subsidie gegeven aan gemeenten voor o.a. het aanleggen van wegen naar het water, baggerwerken, aanleggen van havens en kademuren. De subsidie bedraagt gemiddeld ongeveer 50%. Over het ontbreken van Moerdijk bij de ontvangers hebben wij vragen gesteld aan B&W die u onder dit bericht kunt vinden.

U bent hier