h

AFC funest voor landschap en klimaat

25 december 2009

AFC funest voor landschap en klimaat

Milieudefensie heeft het provinciebestuur van Noord-Brabant verzocht zijn plannen voor de vestiging van een grote glastuinbouwlocatie van 220 hectare in Steenbergen in te trekken.

Dat schrijft de milieuorganisatie in haar commentaar op het ontwerp-inpassingsplan dat de vestiging van het zogenaamde Agro & Food Cluster (AFC) in West-Brabant planologisch maakt. De volgende vier argumenten voert Milieudefensie aan tegen de komst van het AFC:

  • De Oud Prinslandse Polder en Willemspolder waar het AFC gepland is, moeten groen blijven. Verduurzaming van de landbouw en recreatief-toeristische ontwikkelingen sluiten beter bij de polder aan dan te worden bedolven onder glas, asfalt en beton.
  • Het areaal glastuinbouw in Noord-Brabant moet niet verder toenemen. Dit vanwege de grote negatieve effecten van kassen op het omringende landschap, de door kassen veroorzaakte lichtvervuiling en het enorme energiegebruik.
  • Het AFC verergert de klimaatproblematiek. Het kassencomplex leidt tot enorme toename van de CO2-uitstoot. Dat is onverteerbaar na de 'mislukte' klimaattop in Kopenhagen én gezien de eigen provinciale ambities voor energietransitie. Op verzoek van Milieudefensie heeft CE Delft de energieaspecten van het AFC in een kort rapport beschreven.
  • Het AFC verslechtert de leefbaarheid voor de omwonenden. Zij verliezen de openheid en ruimtelijkheid van de polders, en krijgen er verkeersdruk, lichthinder en lawaai voor terug.

U bent hier