h

In tien jaar 1,5 miljoen huishoudens op zonnestroom mogelijk

12 oktober 2009

In tien jaar 1,5 miljoen huishoudens op zonnestroom mogelijk

Als de Nederlandse overheid de komende tien jaar maximaal inzet op zonne-energie, kunnen anderhalf miljoen huishoudens volledig op zonnestroom draaien. Dat blijkt uit de literatuur- en expertstudie die onderzoeksbureau Ecofys heeft gemaakt in opdracht van Milieudefensie

De kosten van een stimulerend energiebeleid vallen mee, zo blijkt uit het Duitse voorbeeld: in 2008 betaalde een gemiddeld huishouden 3,10 euro per maand extra, inclusief de relatief dure zonnestroom. Ecofys berekende dat de meerkosten van zonnestroom in Nederland uitvallen tussen de 1,67 en 2,50 euro per maand. Bovendien blijken de maatschappelijke baten van het Duitse subsidiesysteem hoger te zijn dan de maatschappelijke kosten. Dit komt door de vermindering van CO2 -uitstoot en andere luchtvervuiling. Daarnaast is de kostprijs van wind en zonne-energie, als er eenmaal capaciteit is, lager dan van fossiel. Dat drukt de totale stroomprijs op de energiemarkt omlaag.

U bent hier