h

9 procent kiest voor het haalsysteem

12 oktober 2009

9 procent kiest voor het haalsysteem


Van de mogelijkheid om via internet, of door het invullen van een kaart tijdens de braderie in Fijnaart en de jaarmarkt in Zevenbergen, aan te geven of men zakken of wijkbollen wil hebben voor het inzamelen van plastic afval hebben 193 mensen gebruik gemaakt.

Hiervan hebben er 17 hun voorkeur uitgesproken voor het haalsysteem met plastic zakken die eens per maand aan huis worden opgehaald. Dat is iets minder dan 9%. Het is de mening van een klein gedeelte van de bevolking, terwijl iedereen die kans moet krijgen.

SP Moerdijk heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend voor de raadsvergadering van 8 oktober. Hierin stellen wij voor om in de 1e week van februari iedereen de kans te geven zich via een invulformulier uit te spreken over het ophalen van plastic afval. Die bon komt in De Moerdijkse Bode te staan en is gratis op te sturen via het antwoordnummer van de gemeente. Op dat moment is er al vier maanden opgehaald volgens het haalsysteem, met inbegrip van de drukke maanden december en januari. Dat is een periode die lang genoeg is om zich hierover uit te kunnen spreken.

Wat eraan voorafging:

U bent hier