h

Overval door B&W

25 november 2008

Overval door B&W

Vandaag verschenen een aantal berichten in de media over de haalbaarheid van het logistiek park Moerdijk. B&W heeft hierover persberichten verzonden en met journalisten gesproken. En de raadsleden weten nergens iets van, die moeten het ook maar in de krant lezen. Anders gezegd: B&W hebben een overval gepleegd met gebruik van voor de raad geheim gehouden informatie. Wij hebben daar direct de volgende vragen over gesteld:

Geachte dames en heren,

Maandagmiddag om 14.31 uur is onderstaand bericht geplaatst op de site van Omroep Brabant:

Plannen voor logistiek park Moerdijk haalbaar

Een logistiek park bij Moerdijk is financieel en planologisch haalbaar. Dat zeggen vier verschillende bedrijfscombinaties die plannen gemaakt hebben voor het bedrijventerrein dat in 'de oksel' van de snelwegen A16 en A17 moet komen. Ze presenteren hun plannen voor het 150 hectare grote bedrijventerrein woensdag. Gemeente, provincie en Rijk willen bedrijven trekken die iets met transport te maken hebben. Tegenstanders van het plan vinden dat deze bedrijven ingepast zouden kunnen worden in het bestaande industrieterrein Moerdijk. Voor het logistieke park moeten 35 woningen wijken

Hierover hebben wij enkele vragen aan uw college die wij graag schriftelijk in een openbare brief beantwoord willen zien VOOR die bedrijven hun plannen openbaar gaan maken, dus binnen 24 uur.

Elke maand krijgen de raadsleden te horen vanuit uw college dat er niets - of bijna niets - te melden is over het Logistiek Park Moerdijk en nu blijken er toch uitgewerkte plannen te zijn. Hiervan moet het college op de hoogte zijn, het is onmogelijk dat uw college niets wist van die plannen.
Waarom hebt u daar niets over verteld aan de gemeenteraad?

Waarom staat er niets over deze zaken op de agenda’s van de commissievergaderingen?

Hoe verklaart u dit achterhouden van informatie aan de door de burgers van Moerdijk gekozen volksvertegenwoordigers die deel uitmaken van de gemeenteraad?

Is uw college zich ervan bewust dat het college hierdoor op een zeer ernstige en hoogst verontrustende manier niet heeft voldaan aan haar wettelijke informatieplicht?

Beseft uw college de mogelijke gevolgen hiervan wel echt?

Als uw college bewijsbaar aan zou kunnen tonen - iets wat wij zeer betwijfelen - dat genoemde plannen niet bekend waren bij het college, is uw college dan bereid om genoemde bedrijven uit te sluiten bij de inschrijving voor elk werk in de gemeente Moerdijk, met inbegrip van werken waarin door de gemeente Moerdijk wordt deelgenomen?

U bent hier