h

Provincie stemt in met LPM en AFC West-Brabant

19 juli 2008

Provincie stemt in met LPM en AFC West-Brabant

Milieudefensie heeft samen met de bewonersgroepen Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Hart van Moerdijk, Glashard Nee! en Behoud Open Polders op het bordes van het provinciehuis in Den Bosch een Open Brief uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Brabant. In deze brief werden Statenleden opgeroepen de plannen voor een 150 hectare groot bedrijventerrein bij Moerdijk en een 500 hectare groot kassengebied bij Dinteloord te verwerpen.

Met de open brief herinnerde Milieudefensie en bewonersgroepen de Statenleden aan de manifestatie vorige maand. Toen bouwden bewoners een muur van 10 meter lang en 3 meter hoog. Deze muur symboliseerde de ellende waarmee de bevolking te maken krijgt. Samen met Statenleden gooiden de bewoners deze 'muur van ellende' omver. De besluitvorming over het Logistiek Park Moerdijk en het Agro & Food Cluster West-Brabant werd toen om procedurele redenen uitgesteld. Vandaag gingen de coalitiepartijen in de Staten ondanks de goede argumenten van de oppositie alsnog akkoord met de plannen.

Bewoners en medewerkers van Milieudefensie zaten gehuld in t-shirts met de tekst “Spaar het landschap, recycle de ruimte” op de publieke tribune om het debat te volgen. Bewonersgroepen en Milieudefensie zullen doorgaan met hun verzet tegen de plannen. In Moerdijk bijvoorbeeld is het Rijk partner in de plannen en zal Milieudefensie proberen de minister op andere gedachte te brengen. Om dit te bewerkstelligen publiceerde Milieudefensie onlangs een artikel in 'Cobouw'. Voorlopig is er zowel in Moerdijk als Dinteloord nog geen sprake van aanleg en zullen bewonersgroepen en Milieudefensie alles in het werk stellen om dat te voorkomen.

U bent hier