h

Doorwerken tot 70 jaar is onzinnig plan

21 juli 2008

Doorwerken tot 70 jaar is onzinnig plan

Agnes Kant noemt het idee van minister Donner om jongeren te laten doorwerken tot hun 70ste aperte onzin. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat dit weekend in de Telegraaf. Kant: “Kennelijk heeft Donner, nu hij de discussie rondom het ontslagrecht zo goed als verloren heeft, een nieuw speeltje gevonden.

Opnieuw verspreidt hij doemscenario's om Nederland rijp te maken voor vergaande verslechteringen van onze sociale zekerheden, terwijl allang bekend is dat doorwerken na je 65e niet nodig is om de vergrijzing betaalbaar te houden.”
Het probleem is volgens Donner dat zonder de verhoging van de pensioenleeftijd de vergrijzing niet betaalbaar is. De SP bestrijdt dat de vergrijzing sociale voorzieningen onbetaalbaar maakt. De scenario’s van doemdenkers gaan eenzijdig uit van stijgende uitgaven door vergrijzing, terwijl stijgende inkomsten worden genegeerd. De stijgende belastinginkomsten die 65-plussers genereren, dekken de groeiende AOW-uitgaven bijna geheel. Kant: “Laten Donner en het kabinet zich nu eens druk maken over de bijna 1 miljoen mensen - met bijvoorbeeld een arbeidshandicap - die graag willen werken maar nu nog steeds aan de kant staan.”

U bent hier