h

De Bibliotheek

5 juli 2008

De Bibliotheek

SP Moerdijk heeft afgelopen week alleen ingestemd met de bibliotheekvisie van PvdA wethouder M, de Wit om een tweetal redenen. En wel om de mensen in Fijnaart en Willemstad niet nog langer zonder een (kleine) bibliotheek te laten zitten, want 4 maanden is voor ons al veel te lang. Maar ook omdat tevoren al vaststond dat de coalitie achter haar zou blijven staan, wat er ook gezegd zou worden.

Wel hebben wij de raad er nadrukkelijk op gewezen dat zij een heleboel beloofde zaken niet heeft uitgevoerd. Daar had zij geen enkel commentaar op. Dat kon ook niet want het zijn allemaal bewezen en vaststaande feiten. Hieronder volgt het door onze fractievoorzitter uitgesproken verhaal cq. stemverklaring. Oordeelt u zelf maar of deze PvdA wethouder haar werk naar behoren heeft gedaan en haar beloften is nagekomen.

SP Moerdijk heeft een probleem met de Bibliotheekvisie omdat het slikken of stikken is geworden voor de gemeenteraad. Dat hebben wij al veel eerder aan zien komen en ook verschillende keren naar voren gebracht. In haar weblog op 2 juli 2007 schreef Wethouder de Wit dat de directeuren van Cubiss en de bibliotheek VanNu samen met haar oplossingen gingen zoeken voor veranderingen omtrent de bibliobussen en ook dat zij uit elkaar gingen met goede afspraken, Kortom, toen wist zij er al van, maar zij heeft nagelaten de gemeenteraad op de hoogte te houden.

Begin november 2007 hebben wij daarover een aantal vragen gesteld. Het antwoord kwam er in grote lijnen op neer dat de gemeenteraad maar gewoon af moest wachten en dat alles wel goed zou komen. Tijdens de veel te laat gehouden beeldvormende commissievergadering werd nadrukkelijk toegezegd dat alle opties en mogelijkheden onderzocht zouden worden voor Willemstad en Fijnaart.

Maar dat is niet gebeurd en vooral wat Fijnaart betreft is zij erg in gebreke gebleven:
Er is totaal geen overleg geweest met de beheerder van gemeenschapshuis De Parel die graag de bibliotheek in huis wil hebben en meer vloeroppervlak, meer internetaansluitingen en ruimere openingstijden kan bieden. Walter Pagie van De Parel ziet kans om binnen enkele weken een grotere en meer toegankelijke bibliotheek te openen, maar dan moet er wel met hem gepraat worden.

In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd in de bibliotheekversie, is er helemaal niet gesproken met het bestuur van de kruisvereniging over het Kruisgebouw in Fijnaart.

Een uitnodiging om te komen praten met bouwer WSG van het nieuwe zorgcentrum in Fijnaart om de bieb hierin op te nemen, wilde wethouder Vissers graag aannemen, maar dat mocht niet. Want de bieb valt onder PvdA wethouder de Wit van financiƫn, die niet wilde komen. Daarna werd niets meer van haar vernomen. WSG kan en wil nog steeds ruimte reserveren voor een bibliotheek, maar de tijd dringt want binnen een paar weken valt het definitieve besluit over het gebouw en de inrichting. Mis die kans niet, raden wij de wethouder aan, want die komt echt nooit meer terug

Ook in Willemstad heeft zij wat steken laten vallen door geen contact op te nemen met de beheerder van zaal Irene en met Brabants Westhoek als eigenaar van steunpunt De Veste. Wij rekenen erop dat de wethouder dat alsnog gaat doen en aan de gemeenteraad tijdig voor de commissievergaderingen in september schriftelijk verslag uitbrengt van haar onderhandelingen over alle genoemde gelegenheden.

De SP zal in het belang van de burgers niet tegenstemmen, ondanks de geen schoonheidsprijs verdienende handelingen van de wethouder. De bibliotheekvoorzieningen voor Willemstad en Fijnaart hebben immers al veel te lang in de onderste schuif gelegen.

U bent hier