h

Vreemde aanbesteding 2

23 juni 2008

Vreemde aanbesteding 2

Nadat VVD wethouder Koevoets in de raadsvergadering op 29 mei ontwijkende en - achteraf gezien - onjuiste antwoorden gaf op onze vragen, hebben wij nog wat onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het toch niet zo simpel lag als de wethouder iedereen wil laten geloven. Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld aan B&W:

Volgens VVD wethouder Koevoets heeft de gemeente zelf twee kandidaten gezocht; toen die waren gevonden heeft men besloten dat het genoeg was; en werd alleen met die personen in zee gegaan. Uw goed recht, maar het was het naar onze mening fatsoenlijker geweest om alle in die functie geïnteresseerde mensen tenminste de voorwaarden toe te sturen. Dan hadden zij zelf kunnen zelf besluiten om wel of niet mee te doen, die mogelijkheid is hen door uw starre opstelling onthouden.

Niet iedere sollicitant heeft antwoord gekregen. Iemand heeft op 16 mei schriftelijk gesolliciteerd en op 19 mei telefonisch te horen gekregen dat de brief was ontvangen. Daarna werd taal noch teken vernomen van het college, zelfs geen ontvangstbevestiging. Terwijl volgens de wethouder aan iedereen een afwijzingsbrief was verzonden. Het zou getuigen van fatsoen als uw college schriftelijke verontschuldigingen aan zou bieden. Over deze zaak willen wij graag duidelijkheid.

Volgens de wethouder waren de voorwaarden pas kort voor de raadsvergadering op 29 mei 2008 gereed. Ook de twee uitverkorenen hadden die - althans volgens hem - daarvoor nog niet ontvangen. Als hij niet bang was voor concurrentie wat was er dan op tegen om iedereen die stukken toe te zenden, i.p.v. alleen aan de twee favorieten van het college?

Met dit alles is wel voldaan aan de interne regels maar de enthousiaste burgers die graag aan deze procedure hadden meegedaan zijn hierdoor welbewust uitgesloten. De manier waarop dat gebeurde stuit elke weldenkende mens tegen de borst. Het zou het college gesierd hebben als in de afwijzingsbrieven de echte reden was aangegeven. En wel dat De Kristal op commerciële basis moest worden uitgebaat. Terwijl u nota bene al jaren weet dat een goede exploitatie met de huidige financieringsmethode onmogelijk is. Alleen door de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers kan De Kristal goed functioneren. Door uw handelwijze zullen een aantal vrijwilligers de pijp aan Maarten geven, met het voorspelbare gevolg dat de consumptieprijzen omhoog zullen gaan. Waardoor weer een aantal verenigingen uit dit mooie gemeenschapshuis gaan verdwijnen enz.

U bent hier