h

Thuiszorg ten grave gedragen

11 juni 2008

Thuiszorg ten grave gedragen

SP Tweede Kamerlid Renske Leijten was in Bergen op Zoom, waar zeventig boze thuiszorgwerkers in optocht naar het gemeentehuis trekken, met een doodskist waarin zij de thuiszorg ten grave droegen. “Dit zijn geen mensen die snel de straat op gaan, maar de actiebereidheid is indrukwekkend,” zo liet Leijten weten vanaf de stoep voor het gemeentehuis.

“De mensen zijn enorm boos over 'het kapotmaken van de thuiszorg', zoals ze het zelf zeggen. Dat ze na de invoering van marktwerking tot een kwart van hun toch al magere beloning moeten inleveren, ervaren ze als een klap in hun gezicht, alsof de maatschappij totaal niet waardeert wat zij doen.” De thuiszorgwerkers in Bergen op Zoom houden hun rug dan ook recht en weigeren tot nu toe de nieuwe wurgcontracten te tekenen, waardoor de druk op het thuiszorgbedrijf en de gemeente fors oploopt.

U bent hier