h

Stemmen in Moerdijk

20 juni 2008

Stemmen in Moerdijk

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit van 16 mei 2008 dat er in Nederland weer gestemd gaat worden met het rode potlood hebben wij op 22 mei enkele vragen aan B & W gesteld, maar daar tot en met vandaag nog geen antwoord op ontvangen. Dat schijnt erg moeilijk te zijn......

Voor deze manier van stemmen zijn meer mensen nodig dan met stemmachines het geval is, denk alleen maar aan het tellen van de stemmen. Deze mensen zijn voor het merendeel slecht betaalde vrijwilligers want Moerdijk staat op dat punt nu niet direct als ruimhartig bekend.
Heeft het college zich gerealiseerd dat hiervoor beduidend meer mensen nodig zijn, zowel voor de bemensing van de stembureaus als voor het centrale stembureau?

Is het college van plan om deze mensen een betere vergoeding te gaan betalen, en om daarover binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad te komen?

De verkiezingen voor het Europarlement worden gehouden op 4 juli 2009. Omdat het altijd mogelijk is dat er op een vroegere datum verkiezingen worden uitgeschreven, willen wij graag van het college vernemen of de gemeente Moerdijk over voldoende stemhokjes en stembussen beschikt. En zo niet, hoe het college denkt daaraan te kunnen voldoen in de geschetste situatie?

U bent hier