h

Senioren pesten gaat verder

23 juni 2008

Senioren pesten gaat verder

Na een aantal weken hebben wij antwoord gekregen van B&W op onze vragen waarom de bankjes voor senioren waren gescheiden. Hierdoor zitten zij nu een heel eind uit elkaar, doodgewoon pesten noemen wij dat. B&W liegt niet alsof het gedrukt staat; welnee het staat gedrukt dat er overleg is geweest met de senioren en dat is ook nog ondertekend door burgemeester Henk den Duijn.

Onze brief over die leugens luidt als volgt:

Op 30 mei hebben wij u vragen gesteld over het terugplaatsen van een “seniorenbankje” bij het "Praathuis” op het haventracé in Zevenbergen. Uit het op 12 juni door uw college verzonden antwoord constateren wij dat u er zo goed als niets van heeft begrepen.

a. U schrijft dat de bankjes uit elkaar zijn geplaatst na overleg met politie en de senioren. Dat er overleg met de politie is geweest nemen wij best aan, maar met de senioren die dagelijks op de bankjes zitten is dat nooit gebeurd. Dit noemt men in de politiek een onwaarheid, wij noemen het doodgewoon liegen.

b. Dat verplaatsen moest volgens u gebeuren wegens de overlast die jongeren veroorzaakten. Uit onderzoek gedaan in de directe omgeving is ons gebleken dat er slechts 1 notoire klager is. De overbuurman heeft aangegeven er helemaal geen last van te hebben, die wil zelfs graag dat de bankjes naast elkaar worden gezet zodat de senioren weer lekker bij elkaar kunnen zitten. De eetgelegenheid ter linkerzijde van de bankjes had geen overlast, maar is niet blij met het verplaatsen door uw college van een bankje naar een plaats dichterbij die zaak. Met andere woorden, vanaf dat bankje wordt “het eten van het bord gekeken”. En dat vinden zowel gasten als uitbaters niet leuk, om niet te zeggen erg vervelend.

c. De ijzeren bankjes hebben jarenlang naast elkaar gestaan zonder dat er sprake was van klachten door omwonenden over “hangjongeren” die overlast gaven. Ook werd er niet over gedacht om die bankjes te verplaatsen. Sterker nog: bij het plaatsen van de twee gratis bankjes vorig jaar, was wethouder Koevoets zo groots als een bezem dat de bankjes voor de senioren op die plaats werden neergezet. De klacht van slechts één persoon is gewoon aangegrepen om door te gaan met het pesten van onze senioren.

d. In uw brief staat dat u eerst een Mosquito wilde plaatsen. Dit is een sterk omstreden apparaat dat uit-sluitend voor jongeren beneden ongeveer 21 jaar hoorbare irriterende geluiden voortbrengt. Hiermee zijn wij het oneens omdat het sowieso geen enkel nut heeft want de “hangjongeren”gaan dan gewoon iets verderop staan. Het is inmiddels aangetoond bij onderzoeken in diverse steden dat jonge kinderen die in de buurt van dat apparaat komen, pijn aan de oren krijgen, en dat baby’s spontaan in huilen uitbarsten. Wij geven het college in ernstige overweging om nergens in onze gemeente die apparaten te plaatsen. Als dat onverhoopt al is gebeurd, verzoeken wij u dringend om die zsm te verwijderen.

Hieronder staan al onze berichten en krantenartikelen over die langdurige pesterij door B&W

U bent hier