h

PvdA staatsecretaris pakt geld af van ouderen

11 juni 2008

PvdA staatsecretaris pakt geld af van ouderen

De SP is mordicus tegen de uitgelekte plannen van staatssecretaris Bussemaker om 800 miljoen euro te bezuinigen op de zorg voor ouderen en gehandicapten. Deze extra bezuinigingen zijn volstrekt onverantwoord, omdat de kwaliteit van de zorg in bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg nu al tekort schiet.

Volgens SP-Kamerlid Agnes Kant wil Bussemaker vooral de ondersteunende en activerende begeleiding, dat is de zorg aan ouderen en gehandicapten om hen zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien in de samenleving, uitkleden. Vereenzaamde ouderen krijgen dan alleen nog maar ondersteuning als ze zich zelf niet meer kunnen redden, ook al hebben ze geen sociaal netwerk. Ook zouden volgens Bussemaker licht verstandelijk gehandicapten te veel gebruik maken van de zorg.

Kant: “De afgelopen jaren is er op tal van terreinen bezuinigd waardoor de druk op de AWBZ is toegenomen. Zo is er jarenlang beknibbeld op welzijnswerk door gemeenten, waardoor voorzieningen in buurten zijn afgebroken. En de bezuinigingen op het speciaal onderwijs voor kinderen met leerstoornissen hebben er toe geleid dat huiswerkbegeleiding vanuit de AWBZ werd betaald. Dit hoort misschien niet direct tot de dekking van de AWBZ, maar kan ook niet lukraak geschrapt worden zonder dat er over alternatieven is nagedacht.”

“De nu uit de AWBZ bekostigde ondersteunende en activerende begeleiding houdt ook dat beetje extra aandacht in voor ouderen die vereenzamen”, stelt Kant. “Dat heet beschaving, aan dat recht moeten we niet willen tornen. Als gemeenten in fatsoenlijke welzijnsvoorzieningen in de buurten investeren en er goede begeleiding in het onderwijs en bij de opvoeding van kinderen wordt gegeven, dan zal het beroep op de AWBZ minder nodig zijn en zijn we er minder geld aan kwijt. Dat is de juiste volgorde der dingen.”

U bent hier