h

Onveilig speeltuintje

10 juni 2008

Onveilig speeltuintje

In Standdaarbuiten heeft de Dorpsraad gezorgd voor een mooi speeltuinje in de Vlinderbuurt. Gezamenlijk werken, met goed gebruik maken van een door de gemeente toegekend bedrag, heeft iets leuks opgeleverd. Jammer is wel dat erg slecht aan de veiligheid van de kinderen is gedacht. Het speeltuintje is immers aan drie zijden omringd door water zonder enige beveiliging.

Hierover hebben wij op 9 juni onderstaande vragen gesteld aan B&W. Misschien kan burgemeester Henk den Duijn aanstaande zaterdag daar al gelijk antwoord op geven. Dan komt hij om 16.00 uur in het kader van zijn afscheidsronde naar Standdaarbuiten om het speeltuintje te openen.

In BN/DeStem stond op 9 juni een artikel over de presentatie van het speeltuintje in de Sportwijk door wethouder de Wit tijdens een buurtfeest dat de wijk had georganiseerd.

Hieruit citeren wij:
"Het is een speeltuintje voor jonge en oudere kinderen. Precies wat we wilden", vertelt Albert Bienefelt, medeorganisator van het feest in de wijk. Ook de dorpsraad van Fijnaart, die de wensen van de bewoners doorgespeeld heeft naar de gemeente, is tevreden over het resultaat: "Ze gaan er gelukkig wel een hek omheen zetten, dat wilden we graag, omdat het dat veiliger is voor kleine kinderen", verklaart Cor Nieuwkerk van de raad, "en het ziet er heel mooi uit."

Het is wel erg vreemd om dan in Standdaarbuiten te komen en te ontdekken dat er geen hek staat rond het nieuwe speeltuintje, dat nota bene aan drie zijden begrensd wordt door water. Drie redenen werden hiervoor aangedragen door de afdeling Beheer en wel dat het niet bedoeld is voor kinderen beneden 6 jaar; dat het plaatsen van hekken in een buurt met veel water een schijnveilighied is en dat het budget op was.

Hierover hebben wij de volgende vragen aan uw college:

Denkt uw college nu echt dat er geen jongere kinderen gaan spelen in Standdaarbuiten?
Als dat wel gebeurt gaat uw college dan ook de afdeling handhaving inschakelen?
Vindt uw college het verantwoord om een waterpartij zonder glooiende oevers; met een diepte van anderhalf tot twee meter naast een speelplek voor kinderen; niet af te schermen?
Wij vragen ons af of het college zich wel goed bewust is van haar verantwoordelijkheid?
Als er onverhoopt een kind verdrinkt door het ontbreken van een goede beveiliging hoe denkt u dat dan met uw geweten in overeenstemming te brengen?
Is het college bereid om daar een hekwerk te plaatsen en snel een budget aan de raad te vragen?

U bent hier